Interactieve Visualisaties

De cijfers uit de NEA en de WEA zijn ook verwerkt in interactieve visuals. Deze visuals, die opgebouwd zijn rond speciale thema's, bieden de mogelijkheid om zelf de data visueel te verkennen.

Werkkenmerken naar regio

Waar wonen de meeste werknemers met burn-outklachten? Waar wordt gemiddeld het grootst aantal dagen thuis gewerkt? Deze NEA-visualisatie toont kenmerken van duurzame inzetbaarheid, werk-privé balans en de arbeidsmarkt voor Nederlandse werknemers woonachtig in de verschillende regio's. Kies een werkkenmerk en een regio en u ziet meteen hoe deze regio het doet ten opzichte van de andere regio’s. 

Naar de visualisatie
 

Kosten-baten tool Duurzame Inzetbaarheid (KOBA-DI tool)

Het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid en TNO hebben een rekentool ontwikkeld die direct inzicht geeft in wat duurzame inzetbaarheid een bedrijf oplevert. Met het inzicht in kosten en baten, kunnen werkgevers tot verantwoorde investeringsbeslissingen komen. De tool (KOBA-DI tool) is ontwikkeld in samenwerking met partners van het NPDI en is per direct beschikbaar voor bedrijven en adviseurs die zijn aangesloten of zich willen aansluiten bij het NPDI.

Naar de Visualisatie
 

De Flexbarometer

De Flexbarometer geeft op interactieve wijze informatie over actuele ontwikkelingen op het terrein van flexibilisering van arbeid, de omvang en positie van flexwerkers en de ontwikkeling daarin. De Flexbarometer is gebaseerd op de EBB van het CBS.

Naar de Flexbarometer
 

Kansen Calculator Duurzame Inzetbaarheid

 Stel met de online Kansen Calculator Duurzame Inzetbaarheid vast hoe uw kansen op betere bedrijfsprestaties kunnen toenemen door de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te verhogen.
De cijfers in de Kansen Calculator Duurzame Inzetbaarheid zijn gebaseerd op de Werkgevers Enquête Arbeid 2012 van TNO.

Naar de Kansen Calculator Duurzame Inzetbaarheid
 

Agressie door derden in naar VPT-regio

Het programma Veilige Publieke Taak (VPT) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stimuleert dat werkgevers met een publieke taak op regionaal niveau samenwerken bij de aanpak van agressie en geweld door derden. Het gaat om samenwerking met politie, Openbaar Ministerie en met elkaar. Deze NEA-visualisatie toont voor elke VPT-regio het percentage werknemers met een publieke taak dat te maken heeft met agressie door derden: intimidatie, lichamelijk geweld, seksuele intimidatie en pesten.

Naar de visualisatie

Contactpersoon

Contactpersoon

Drs. S.N.J (Seth) van den Bossche
Programma-manager Monitoring van Arbeid

 

T: 088 866 5330

M: Contact

Factsheets

Adresgegevens

Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden

 

T: 088 866 5330

English
Disclaimer    |   Privacy statement    |    © 2017 TNO