STREAM: Langer gezond en productief doorwerken

Om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen, is het van belang dat meer ouderen langer doorwerken. In STREAM, de Study on Transitions in Employment, Ability and Motivation, gaan we na onder welke omstandigheden 45-plussers met behoud van een goede productiviteit en een goede gezondheid (langer) in betaald werk kunnen blijven participeren. STREAM wordt gefinancierd door het Ministerie van SZW. TNO werkt binnen STREAM samen met diverse universiteiten en kennisinstituten.

 

Vragenlijst

De vragenlijst van STREAM omvat onder meer de volgende thema's:

  • Gezondheid
  • Werkkenmerken
  • Kennis en vaardigheden
  • Sociale factoren
  • Financiële factoren
  • Werkvermogen
  • Motivatie
  • Gelegenheid om te werken
  • Productiviteit
  • Transities in arbeid

Dataverzameling

STREAM is een longitudinaal onderzoek onder personen van 45 jaar of ouder. Voor de dataverzameling is gebruik gemaakt van een bestaand internetpanel van Intomart GfK. Tussen 2010 en 2013 vulden de deelnemers elk jaar een online vragenlijst in. Aan de eerste meting in 2010 deden ruim 12.000 werknemers mee, 1.000 zelfstandigen en 2.000 niet-werkenden. Aan de tweede meting deed 82% van de oorspronkelijke deelnemers mee, tijdens de derde meting was dit 80% en tijdens de vierde meting 74%.

Resultaten

Op basis van STREAM zijn diverse artikelen en rapporten verschenen

Bekijk de publicatielijst

Contact Swenneke

Contactpersoon

Dr. Swenneke van den Heuvel

Researcher

 

T: 088 866 5295

M: Contact

Adresgegevens

Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden

 

T: 088 866 5330

English
Disclaimer    |   Privacy statement    |    © 2017 TNO