ZEA: Zelfstandigen EnquĂȘte Arbeid

‘Eigen baas zijn'. Veel Nederlanders zetten die stap. Zelfstandige ondernemers vormen een belangrijk en toenemend deel van de Nederlandse beroepsbevolking. Om meer te weten te komen over de werkomstandigheden en duurzame inzetbaarheid van zelfstandig ondernemers hebben TNO en CBS de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) ontwikkeld. De eerste resultaten van de ZEA 2015 zijn op 16 juli 2015 gepubliceerd (zie persbericht).

 

Meer dan 1,3 miljoen zelfstandigen zijn er in Nederland (CBS, 2013). De zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) vormen een grote en groeiende groep binnen het totaal van zelfstandigen. Het aantal zzp’ers groeide van 865.000 personen in 2010 tot 988.000 personen in 2014 (CBS). Zelfstandigen zijn niet alleen vanwege hun grote aantal een interessante groep op de arbeidsmarkt. Zij kunnen bijdragen bij aan de flexibiliteit van organisaties, werken vaker na de officiële pensioenleeftijd door, maar hebben wellicht minder inkomenszekerheid en zijn vaak niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.

Onderwerpen

In de ZEA 2015 worden verschillende onderwerpen bevraagd, waarbij de focus ligt op arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid. Voorbeelden van specifieke onderwerpen zijn: redenen voor de keuze voor zelfstandig ondernemerschap, werkzame uren en werktijden, aantal opdrachtgevers, gezondheid, arbeidsongevallen, functioneren, opleiding en tevredenheid. Hiermee wordt antwoord gegeven op vragen zoals: hoeveel zelfstandig ondernemers hebben last van burn-out klachten? Wat is het ziekteverzuimpercentage van zelfstandigen? Hoeveel uren werken zelfstandig ondernemers? Hoe tevreden zijn zelfstandig ondernemers? Bij die vragen wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende typen zelfstandig ondernemers (bijvoorbeeld met en zonder personeel, geslacht, leeftijd en sector).  

 

Dataverzameling

In 2015 is de Zelfstandigen Enquête Arbeid voor de tweede keer afgenomen. Er is aan ongeveer 20.000 zelfstandig ondernemers gevraagd om een digitale vragenlijst in te vullen waarvan bijna 5.000 de vragenlijst hebben ingevuld. In 2012 is de ZEA voor het eerst afgenomen. Dat was een pilotonderzoek, waarvan de opzet en doelgroep afweek van de ZEA 2015.

Resultaten

 

De eerste globale resultaten van de ZEA 2015 zijn als tabel opgenomen in het methodologisch rapport, waarin ook de onderzoeksopzet wordt beschreven. Een aantal onderwerpen wordt uitgelicht in een factsheet. Deze factsheet geeft een globale indruk van de informatie die met de ZEA is verzameld. Zowel het methodologisch rapport als de factsheet staan bij het download overzicht onderaan deze pagina. Eind 2015 volgt een verdiepingsstudie waarin zelfstandig ondernemers en werknemers nader worden vergeleken.

 

Contactpersoon

Contactpersoon

Wouter van der Torre

Projectleider ZEA

 

T: 088 866 3235

M: Contact

Adresgegevens

Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden

 

T: 088 866 5330

English
Disclaimer    |   Privacy statement    |    © 2017 TNO