Arbobalans

De meeste Nederlanders tussen de 15 en de 67 jaar werken, en het is de bedoeling dat zij dat met veel plezier en in goede gezondheid doen en blijven doen. Maar werken brengt ook risico's met zich mee. Risico's die negatief uit kunnen vallen voor de gezondheid van de werknemer, maar ook negatief voor de werkgever. Daarbij gaat het dan om zaken als productiviteitsverlies, en verlies aan inkomsten, maar ook om imagoschade. Een goede kwaliteit van de arbeid is dus een belangrijk aandachtspunt voor zowel werknemers als werkgevers.

De Arbobalans maakt de balans op. Hoe is het gesteld met arbeidsomstandigheden, de gevolgen hiervan en het beleid dat bedrijven hierop voeren? Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gevolgen van blootstelling aan arbeidsrisico's, van de betrokken risicogroepen en -sectoren, en van maatregelen die in bedrijven op dit gebied worden getroffen. De Arbobalans wordt sinds 2005 jaarlijks en vanaf 2012 om het jaar uitgebracht.

 

Naast een schets van de kwaliteit van de arbeid zoomt de Arbobalans sinds 2010 ook in op een aantal (jaarlijks wisselende) actuele thema's. In 2010 is bijvoorbeeld gekeken naar Nieuwe werkvormen, Arbozorg en Leefstijl. In 2011 naar Duurzame inzetbaarheid, Gevaarlijke stoffen, Ongevallen (Arbobalans 2011). De Arbobalans 2012 kijkt naar Flexwerk, MKB en Laaggeschoolden. In de Arbobalans 2014 en 2016 worden ziekteverzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten belicht. Daarnaast komt de specifieke situatie van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) aan bod.

De Arbobalans is een informatiebron voor werkgevers- en werknemersorganisaties, sectororganisaties, arbodiensten en andere arbodeskundigen, personeelsfunctionarissen, OR-leden en geïnteresseerde werkgevers én werknemers. Om het werknemersperspectief te beschrijven maakt de Arbobalans gebruik van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, voor het werkgeversperspectief is dat de Werkgevers Enquête Arbeid en voor zzp’ers de Zelfstandigen Enquête Arbeid. Daarnaast worden ook andere bronnen en rapporten gebruikt, waaronder bijvoorbeeld de monitor Arbo in Bedrijf van Inspectie SZW, de rapportage Beroepsziekten van het NCvB en de European Working Conditions Survey.

 

Download de Arbobalans

De Arbobalans-rapportages vanaf 2005 zijn te downloaden via onze boekenkast

Naar de boekenkast

Interactieve visualisaties

Contactpersoon
De cijfers uit de NEA zijn ook verwerkt in interactieve visuals.

Contactpersoon

Contactpersoon

Dr. W.E. (Wendela) Hooftman 
Projectleider Arbobalans

 

T: 088 866 52 53

M: Contact

Adresgegevens

Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden

 

T: 088 866 5330

English
Disclaimer    |   Privacy statement    |    © 2018 TNO