‘Werken tijdens de Corona-crisis’

Lees hier meer over het TNO onderzoek

Lees verder

Monitor Arbeid

De arbeidssituatie van de Nederlandse beroepsbevolking verandert voortdurend. TNO onderzoekt deze veranderingen en de gevolgen ervan voor de productiviteit, innovatiekracht, gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland, in het programma Monitoring van Arbeid.

 

Duurzame Inzetbaarheid Landschap:
Ben je benieuwd naar hoe mensen zoals jij scoren op meer dan 20 verschillende aspecten van duurzame inzetbaarheid? Bijvoorbeeld over burn-out gerelateerde klachten, kans op scholing, fysieke belasting, werk-privé balans etc. Kies dan je eigen subgroep in de nieuwe tool van TNO en bekijk de cijfers. De nieuwe tool biedt je de mogelijkheid om een subgroep samen te stellen op basis van de sector waarin je werkt, je geslacht, leeftijd én opleiding.

 

 

WERKSTRESS TERUGDRINGEN: EEN INTEGRALE AANPAK OP MAAT

Werk gerelateerde stress heeft grote maatschappelijke en economische gevolgen. Al jarenlang nemen stress en stress gerelateerde klachten bij werkende mensen toe. Dit uit zich in uitval als gevolg van deze klachten (burn-out), verminderde prestaties en inzetbaarheid en oplopende verzuimkosten. Werkstress zorgt voor persoonlijk leed bij medewerkers en aanzienlijke kosten voor werkgevers. Een allesomvattende aanpak ontbreekt veelal. In deze whitepaper beschrijven we hoe wij werkstress vanuit diverse invalshoeken bekijken en wat onze visie is op het voorkomen van werkstress. Wat ons betreft is de oplossing voor dit complexe en hardnekkige probleem een integrale aanpak, waarin aandacht voor de dynamiek in processen en de complexiteit ervan centraal staat. Door daarbij gebruik te maken van innovatieve tools en van kennis over het gedrag van complexe systemen kunnen processen op verschillende niveaus – individu, team en organisatie – aan elkaar gekoppeld worden én begrepen worden. Wij zijn er van overtuigd dat met deze aanpak de werkstress in Nederland substantieel zal dalen.

 

 

 

Volg ons op Twitter

Adresgegevens

Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden

 

T: 088 866 5330

English
Disclaimer    |   Privacy statement    |    © 2020 TNO