Factsheets

De factsheets vatten op aantrekkelijke wijze de kerncijfers van een specifiek thema of onderwerp samen in één A4.

Factsheet 10 trends in arbeid 2018

10 Trends in arbeid op basis van 10 jaar aan data uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

Factsheet trends in arbeid
 

Factsheets over onze dataverzamelingen

In deze factsheet vindt u een greep uit de gegevens die er te vinden zijn in de verschillende dataverzamelingen van monitor arbeid. Zo vind u hier onder andere factsheets met de laatste gegevens uit de NEA, WEA, ZEA en CODI. 

 

Factsheets dataverzamelingen
 

Factsheets Arbobalans

Er zijn verschillende factsheets gemaakt naar aanleiding van de Arbobalans uit 2016 en 2018. De verschillende factsheets vindt u hier.

 

Factsheets Arbobalans
 

Factsheets Werk en Gezin

Factsheet Werk en Gezin
 

Fysieke Belasting 2018

Fysieke belasting is naast psychosociale arbeidsbelasting nog altijd de belangrijkste oorzaak van beroepsziekten en verzuim. Van alle werknemers moet 43% fysiek belastend werk doen. Van alle verzuimdagen is 30% te wijten aan werkgerelateerde klachten aan het bewegingsapparaat. Deze factsheet bevat de meest actuele cijfers!

Factsheet Fysieke Belasting 2018
 

Weet wat er speelt

De NEA en de WEA vormen bijna onuitputtelijke bronnen voor informatie over onder meer arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, arbo en gezondheid, bedrijven en personeel. In deze factsheet pikken wij er een aantal kerncijfers uit als voorbeeld. Van verbazende ‘wist-u-datjes' tot cijfers die u aanknopingspunten geven om uw bedrijf of organisatie eens op een andere manier te bekijken

Factsheet Weet wat er speelt
 

Duurzame Inzetbaarheid: zzp versus werknemers

Zelfstandig ondernemers zonder personeel ervaren minder werkdruk en hebben minder vaak burn-outklachten dan werknemers. Ook zijn ze meer bevlogen, vinden ze hun werk gevarieerder en willen ze later met pensioen dan werknemers. Wel voelen zelfstandig ondernemers zich vaker fysiek zwaar belast. Dit melden TNO en CBS in een grootschalig, vergelijkend onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van zelfstandig ondernemers en werknemers. 

Factsheet Duurzame Inzetbaarheid zzp versus werknemers
 

Sedentair Gedrag

In deze factsheet staan recente Nederlandse en Europese cijfers op een rij. Nederlanders zitten veel, in vergelijking met andere EU-landen zelfs het meest. Een derde tot de helft van het zitten gebeurt op het werk. Dit heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid. Er zijn verschillende manieren om hier iets aan te doen. Lees meer in de factsheet!

Factsheet Sedentair Gedrag
 

Werkstress, Burn-out & Verzuim in cijfers

Stress op het werk is beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische aandoeningen.In twee Factsheets staan de belangrijkste cijfers rondom werkstress in Nederland, op basis van de NEA en de WEA, op een rij. 

Factsheet Werkstress
 

Psychosociale Arbeidsbelasting

Psychosociale arbeidsbelasting, kortweg PSA, kan verschillende oorzaken hebben. Deze factsheet maakt inzichtelijk dat werkdruk, agressie en geweld, en ongewenste omgangsvormen belangrijke factoren zijn die bijdragen aan PSA. Op basis van cijfers uit de NEA en WEA laten we niet alleen de gevolgen zien maar geven we ook aan in welke richting u kunt denken om de juiste maatregelen te nemen.

Factsheet Psychosociale Arbeidsbelasting
 

Gemeente in beeld

Gemeentes krijgen steeds meer taken en verantwoordelijkheden op het terrein van werk en inkomen. Met het programma Monitoring van Arbeid maakt TNO tot in detail inzichtelijk wat de belangrijke onderwerpen in een gemeente zijn.De cijfers ondersteunen gemeentelijke regio's om zicht, en daarmee grip te krijgen op de stand van zaken in hun regio. Hiermee faciliteert TNO gemeentes, provincies en regio's bij de ontwikkeling en evaluatie van beleid en beleidskeuzes.

Factsheet Gemeente in Beeld
 

Zorgen om Baanbehoud

Hoe vaak maken werknemers zich zorgen om hun baan? En welke werknemers maken zich het vaakst zorgen. Deze factsheet laat in één oogopslag zien hoe het staat met de zorgen om baanbehoud in 2012. De factsheet laat zien waar (sector) en bij wie (beroep) de meeste zorgen voorkomen, maar laat bijvoorbeeld ook de relatie met gezondheid, opleiding en het belang dat werknemers hechten aan interessant werk en andere aspecten van het werk zien.

Factsheet Zorgen om Baanbehoud
 

Regioverschillen in Duurzame Inzetbaarheid

Tot welke leeftijd denken werknemers in Nederland te kunnen doorwerken? Wat zijn de regionale verschillen in duurzame inzetbaarheid? De tweede factsheet van Monitor Arbeid geeft inzicht in hoe de duurzame inzetbaarheid van werknemers in Nederland per regio verschil en hoe werknemers kenmerken van hun duurzame inzetbaarheid ervaren.

Factsheet Regioverschillen in Duurzame Inzetbaarheid
 

Fysieke Belasting 2015

Hier kunt u de oudere versie terugvinden van de factsheet over fysieke belasting. 

Factsheet fysieke belasting 2015
 

10 opvallende trends in Arbeid 2013

De arbeidssituatie van de Nederlandse beroepsbevolking verandert voortdurend. In het programma Monitoring van Arbeid onderzoekt TNO deze veranderingen en de gevolgen ervan voor de productiviteit, innovatiekracht, gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland. Op basis van 9 jaar NEA zijn 10 opvallende trends in arbeid middels een Factsheet in kaart gebracht. De trends laten zien hoe ons werk in de afgelopen jaren is veranderd.

Factsheet Trends in Arbeid

Adresgegevens

Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden

 

T: 088 866 5330

English
Disclaimer    |   Privacy statement    |    © 2020 TNO