Factsheet Fysieke Arbeidsbelasting

Fysieke belasting is naast psychosociale arbeidsbelasting nog altijd de belangrijkste oorzaak van beroepsziekten en verzuim. Van alle werknemers moet 42% fysiek belastend werk doen. Van alle verzuimdagen is 34% te wijten aan werkgerelateerde klachten aan het bewegingsapparaat. Deze factsheet bevat de meest actuele cijfers!

Factsheet Fysieke Arbeidsbelasting

Benieuwd naar de stand van zaken rond Fysieke Belasting in Nederland?

Download de Factsheet

Om werkgevers te faciliteren biedt TNO op de website www.fysiekebelasting.tno.nl instrumenten aan voor risicobeoordeling van de fysieke belasting op het werk. Ook zijn in verschillende hoog-risicosectoren goede voorbeelden met business cases beschreven.

Adresgegevens

Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden

 

T: 088 866 5330

English
Disclaimer    |   Privacy statement    |    © 2019 TNO