Interactieve Visualisaties

De cijfers uit de NEA en de WEA zijn ook verwerkt in interactieve visuals. Deze visuals, die opgebouwd zijn rond speciale thema's, bieden de mogelijkheid om zelf de data visueel te verkennen.

Jouw Duurzame Inzetbaarheids Landschap

Ben je benieuwd naar hoe mensen zoals jij scoren op meer dan 20 verschillende aspecten van duurzame inzetbaarheid? Bijvoorbeeld over burn-out gerelateerde klachten, kans op scholing, fysieke belasting, werk-privé balans etc. Kies dan je eigen subgroep in deze tool van TNO  https://monitorarbeid-data.tno.nl/di-landschap en bekijk de cijfers. De nieuwe tool biedt je de mogelijkheid om een subgroep samen te stellen op basis van de sector waarin je werkt, je geslacht, leeftijd én opleiding.

Naar de visualisatie
 

Werkkenmerken naar regio

Waar wonen de meeste werknemers met burn-outklachten? Waar wordt gemiddeld het grootst aantal dagen thuis gewerkt? Deze NEA-visualisatie toont kenmerken van duurzame inzetbaarheid, werk-privé balans en de arbeidsmarkt voor Nederlandse werknemers woonachtig in de verschillende regio's. Kies een werkkenmerk en een regio en u ziet meteen hoe deze regio het doet ten opzichte van de andere regio’s.

Naar de Visualisatie
 

De Flexbarometer

De Flexbarometer geeft op interactieve wijze informatie over actuele ontwikkelingen op het terrein van flexibilisering van arbeid, de omvang en positie van flexwerkers en de ontwikkeling daarin. De Flexbarometer is gebaseerd op de EBB van het CBS.

Naar de Flexbarometer
 

Kosten-baten tool Duurzame Inzetbaarheid (KOBA-DI tool)

Het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid en TNO hebben een rekentool ontwikkeld die direct inzicht geeft in wat duurzame inzetbaarheid een bedrijf oplevert. Met het inzicht in kosten en baten, kunnen werkgevers tot verantwoorde investeringsbeslissingen komen. De tool (KOBA-DI tool) is ontwikkeld in samenwerking met partners van het NPDI en is per direct beschikbaar voor bedrijven en adviseurs die zijn aangesloten of zich willen aansluiten bij het NPDI.

 

Naar de KOBA-DI tool
 

Agressie door derden in naar VPT-regio

Het programma Veilige Publieke Taak (VPT) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stimuleert dat werkgevers met een publieke taak op regionaal niveau samenwerken bij de aanpak van agressie en geweld door derden. Het gaat om samenwerking met politie, Openbaar Ministerie en met elkaar. Deze NEA-visualisatie toont voor elke VPT-regio het percentage werknemers met een publieke taak dat te maken heeft met agressie door derden: intimidatie, lichamelijk geweld, seksuele intimidatie en pesten.

Naar de visualisatie
 

DI monitor

Om regionale verschillen in duurzame inzetbaarheid inzichtelijk te maken, zijn op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) regionale profielen opgesteld welke zijn vergeleken met gemiddeld Nederland. In het rapport Duurzame Inzetbaarheid in Nederland kunt u nog meer informatie terugvinden over de stand van zaken betreffende duurzame inzetbaarheid in Nederland.

Naar de DI Monitor

Contactpersoon

Contactpersoon

Drs. S.N.J (Seth) van den Bossche
Programma-manager Monitoring van Arbeid

 

T: 088 866 5330

M: Contact

Factsheets

Adresgegevens

Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden

 

T: 088 866 5330

English
Disclaimer    |   Privacy statement    |    © 2020 TNO