NEA-COVID-19

De COVID-19 crisis en de historische oproep door het kabinet in maart 2020 – om grotendeels thuis te werken, aangevuld met het sluiten van scholen, horeca en sportclubs –zorgde per direct voor grote veranderingen die gevolgen had voor nagenoeg iedere werkende. In juni 2020 hebben daarin ruim 25.000 werknemers een uitnodiging gekregen om de eerste meting van de NEA-COVID-19 in te vullen.  Het NEA-COVID-19 onderzoek is een vragenlijstonderzoek waarbij deelnemers van de NEA 2019– indien zij daar toestemming voor hebben gegeven- opnieuw vragen zijn voorgelegd over hun werk en hun arbeidsomstandigheden. De data worden gekoppeld aan de oorspronkelijke NEA data om zo een vergelijking met 2019 te kunnen maken.

Omdat het werkende leven voor bijna iedereen is veranderd, maar niet voor iedereen op dezelfde manier zijn drie doelgroepen onderscheiden (1) die vooral op de locatie (van de werkgever of klant) werken (2) mensen die vooral thuis werken en (3) mensen die (bijna) geen werkzaamheden of werk hebben. De deelnemers aan het onderzoek hebben een vragenlijst ontvangen waarin op basis van de doelgroep waarin zij vielen een routing was aangebracht zodat zij alleen relevante vragen te zien kregen. Zo hebben mensen die niet werkten geen vragen over het werk gekregen, kregen mensen die voornamelijk op locatie werkten geen vragen over de inrichting van hun thuiswerkplek en kregen mensen die thuis werkten geen vragen over het doen van gevaarlijk werk. Een deel van de deelnemers gaf aan zowel thuis als op locatie te werken. Zij hebben zowel de voor de thuiswerker als voor de locatie werker relevante vragen gekregen. Het veldwerk voor de NEA-COVID-19 is uitgevoerd tussen eind juni en eind juli 2020, 3 maanden na de start van de maatregelen en voor de opleving van COVID-19 in augustus 2020. De vragenlijst vraagt over het algemeen terug naar de arbeidssituatie in de afgelopen drie maanden.

In totaal hebben 26.337 deelnemers de eerste NEA-COVID-19 vragenlijst ontvangen, waarvan 10.246 (respons: 39%) de vragenlijst ingevuld heeft. Bij een aantal deelnemers klopte het geslacht en/of leeftijd niet ten opzichte van de meting van 2019. Omdat aannemelijk is dat het dan niet om de zelfde persoon gaat kan hun data niet aan de eerdere meting gekoppeld worden. In totaal is van 10.616 deelnemers informatie beschikbaar uit 2019 en 2020. De data zijn vervolgens gewogen naar geslacht, leeftijd, onderwijs, en sector om te corrigeren voor de oversampling van de onderwijssector in de oorspronkelijke NEA én zo veel mogelijk te corrigeren voor eventueel selectieve respons. De data zijn daarmee zo representatief mogelijk gemaakt.

 

Contactpersoon

Contactpersoon

Dr. W.E. (Wendela) Hooftman

Programma-manager Monitoring van Arbeid

 

T: 088 866 52 53

M: contact

Adresgegevens

Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden

 

T: 088 866 5330

English
Disclaimer    |   Privacy statement    |    © 2020 TNO