CODI: LEVENSLANG DUURZAAM INZETBAAR

De arbeidsmarkt verandert! Onder invloed van technologische ontwikkelingen en globalisering wordt er steeds sneller – en onafhankelijk van tijd en plaats – gewerkt. Het investeren in de duurzame inzetbaarheid van werkenden en niet-werkenden is daarom van groot belang. Duurzame inzetbaarheid is het vermogen om gezond, vitaal en productief deel te nemen aan betaalde arbeid tot de pensioengerechtigde leeftijd.

In CODI, het Cohort Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid, wordt onderzocht welke factoren in de loop der tijd een rol spelen bij de mate waarin mensen aan het werk kunnen en willen blijven, en welke effecten die factoren hebben op de duurzame inzetbaarheid.

Onderwerpen

Evenals STREAM en de NEA bevat de CODI-vragenlijst vragen over gezondheid en werk. CODI onderscheidt zich van STREAM door zich te richten op alle leeftijdsgroepen en van de NEA door ook zelfstandigen en niet-werkenden te betrekken. Bovendien verschillen de vragenlijsten van elkaar. In CODI is onder meer aandacht voor:

  • Motivatie
  • Veerkracht/adaptatievermogen
  • Kennis en vaardigheden
  • Leefstijl
  • Sociale factoren
  • Maatschappelijke participatie
  • Productiviteit
  • Werkvermogen
  • Arbeidsmarktpositie

Dataverzameling

CODI is een longitudinaal onderzoek onder werknemers, zelfstandigen en niet-werkenden tussen de 15 en 75 jaar. In 2016 en 2017 zijn ongeveer 34.000 mensen gevraagd om een digitale vragenlijst in te vullen. Het betreft deelnemers aan de NEA 2015 en ZEA 2015 die toestemming hebben gegeven voor vervolgonderzoek. Over beide jaren deden er ruim 21.000 mee. Door middel van weging is het mogelijk om representatieve cijfers voor de Nederlandse bevolking te geven.

Resultaten

Meer informatie over CODI is te vinden in het methodologisch rapport en de eerste resultaten staan in de factsheet (zie downloads). Via deze website houden we u op de hoogte van volgende publicaties op basis van CODI.

For English click here

Download hier de nieuwe factsheet over CODI

DOWNLOAD

Contactpersoon

Contactpersoon

Dr. Swenneke van den Heuvel

Projectleider STREAM / CODI

 

T: 088 866 5295

M: Contact

Adresgegevens

Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden

 

T: 088 866 5330

English
Disclaimer    |   Privacy statement    |    © 2020 TNO