Databronnen

Onze data, cijfers, statistieken en rapporten over werkend Nederland zijn afkomstig uit vragenlijstonderzoeken. TNO werkt bij het verzamelen van deze data samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek en diverse onderzoeksbureaus. De onderzoeken zijn ondergebracht in enkele grote projecten, die elk vanuit een ander gezichtspunt de arbeidssituatie in Nederland in kaart brengen.

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

 • Sinds 2005 jaarlijks
 • c.a. 23.000 (2005-2013) tot 38.000 (2014) werknemers in loondienst
 • Kwaliteit van arbeid, gezondheid en duurzame inzetbaarheid

Lees meer
 

Werkgevers Enquête Arbeid

 • Sinds 2008 tweejaarlijks
 • c.a. 5.000 (vestigingen van) bedrijven en instellingen
 • Bedrijfs-, personeels-, en arbobeleid, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden

Lees meer
 

Zelfstandigen Enquête Arbeid

 • Pilot in 2012, sinds 2015 tweejaarlijks
 • Circa 5.500 zelfstandigen mét en zonder personeel (zzp'ers en zmp'ers)
 • Kwaliteit van Arbeid, gezondheid en duurzame inzetbaarheid

Lees meer
 

NEA-cohortonderzoek

 • Longitudinaal onderzoek op basis van de NEA 2007
 • (Ex-) Werknemers in loondienst; c.a. 19.000 in 2007, 10.000 in 2008 en 8.000 in 2009
 • Kwaliteit van arbeid, gezondheid en duurzame inzetbaarheid gevolgd over een langere periode

Lees meer
 

STREAM – Study on Transitions in Employment, Ability and Motivation

 • Eerste meting in 2010
 • Longitudinaal onderzoek onder 15.000 45-plussers
 • Gezondheid, werk, motivatie, transities in arbeid en duurzame inzetbaarheid

Lees meer
 

CODI – Cohortonderzoek Duurzame Inzetbaarheid

 • Longitudinaal onderzoek op basis van de NEA 2015
 • In 2016: 15.000 werknemers, 1.500 zelfstandigen en 1.200 niet werkenden van 15-75
 • Gezondheid, werk, motivatie, menselijk kapitaal, duurzame inzetbaarheid

Lees meer
 

For English click here

Adresgegevens

Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden

 

T: 088 866 5330

English
Disclaimer    |   Privacy statement    |    © 2020 TNO