NEA: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

De NEA - Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden - is een van de grootste periodieke onderzoeken naar de werksituatie van werknemers in Nederland bekeken door de ogen van werknemers. TNO en het CBS voeren de NEA uit in samenwerking met het ministerie van SZW. Het doel van de NEA is om tegemoet te komen aan de informatiebehoefte van de overheid, werkgevers, vakbonden, brancheorganisaties etc.

 

 • De NEA is de vinger aan de pols van werkend Nederland, door periodiek vergaarde informatie over de werksituatie, inzetbaarheid en gezondheid van een grote en representatieve steekproef van werknemers in Nederland.
 • De NEA is een bron voor beleidsmatige en wetenschappelijke kennisontwikkeling op het terrein van arbeid.
 • De NEA zal de komende jaren als officiële bron dienen voor Eurostat-statistieken rond arbeidsongevallen in Nederland.

Vragenlijst

 De vragenlijst van de NEA omvat de volgende thema's:

 • werktijden, overwerk, thuis-, tele- en nachtwerk.
 • werkdruk, emotionele en fysieke werkbelasting
 • lawaai, gevaarlijk en vuil werk
 • agressie, pesten en discriminatie
 • gezondheid, chronische ziekten, burn-outklachten
 • verzuim, beroepsziekten en arbeidsongevallen
 • arbo-maatregelen
 • functioneren en inzetbaarheid
 • opleiding en ontwikkeling
 • arbeidsvoorwaarden
 • relatie tussen werk en thuis
 • beroep en bedrijf
 • gebruik van technologie tijdens het werk

 (niet alle onderwerpen komen elk jaar aan bod)

 

Klik hier om de factsheet van de NEA 2019 te downloaden.

 

Dataverzameling

De NEA wordt sinds 2003 uitgevoerd. De doelpopulatie van de NEA zijn werknemers die in Nederland wonen en werken en tussen de 15 en 65 jaar (2003-2013) of tussen de 15 en 75 jaar (vanaf 2014) zijn. In de periode 2003-2013 deden jaarlijks gemiddeld ruim 23.000 werknemers mee. Vanaf 2014 is de steekproef vergroot van 80.000 naar 140.000 werknemers. In 2019 vulden ruim 58.000 werknemers de NEA daadwerkelijk in. De verzamelde gegevens worden door weging representatief gemaakt voor de populatie. Daardoor is het mogelijk om op basis van de NEA valide uitspraken te doen over alle werknemers van Nederland.

 

Sinds 2018 worden er geen papieren vragenlijsten meer gebruikt. Een overzicht van de vragen kunt u vinden in het methodologie rapport.

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2019

In de rapportage NEA 2019 wordt de gehanteerde methode nader toegelicht

Download het rapport

Resultaten

In de NEA Benchmarktool kunt zelf de meest recente NEA-resultaten bekijken en vergelijken. Bijvoorbeeld voor verschillende beroepsgroepen. De benchmarktool geeft ook inzicht in trends in de NEA resultaten. Ook wordt er sinds 2016 ieder jaar een factsheet gemaakt waarin een aantal interessante thema's uit de NEA worden gevisualiseerd. In de NEA brochures (zie onderstaande downloads) en de interactieve visualisaties staan resultaten over specifieke thema's uit de NEA beschreven. Ook is een overzichtstabel te downloaden met resultaten van alle aspecten die in de NEA zijn gemeten, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en sector. Een selectie van NEA-resultaten is ondergebracht op CBS-Statline.

 

TNO voert verdiepingsstudies uit op de NEA. Dit levert diverse publicaties op, waaronder rapporten, (hoofdstukken in) boeken, artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en internationale nieuwsberichten. Ga naar onze boekenkast om deze publicaties te bekijken. De NEA data worden - onder voorwaarden - aan derden beschikbaar gesteld via het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS. Hierbij bestaat de mogelijkheid om de NEA gegevens te koppelen aan databronnen uit het Sociaal Statistisch Bestand van het CBS. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het CBS.

 

Wilt u een specifieke verdiepingsstudie uit laten voeren, bijvoorbeeld over de arbeidssituatie in uw sector, ga dan naar onze Onderzoek op Maat pagina.

For English click here

Contactpersoon

Contactpersoon

Dr. W.E. (Wendela) Hooftman

Programma-manager Monitoring van Arbeid

 

T: 088 866 52 53

M: contact

Adresgegevens

Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden

 

T: 088 866 5330

English
Disclaimer    |   Privacy statement    |    © 2020 TNO