WEA

De Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) is een tweejaarlijkse enquête onder werkgevers naar de werving, inzet, organisatie en resultaten van arbeid - samengevat met de term ‘arbeidsbeleid’ - door en van bedrijven en instellingen in Nederland.

 

Hoofddoel van de WEA is het monitoren van trends en ontwikkelingen in het arbeidsbeleid en de relatie met en het effect van dat beleid op bedrijfsresultaten, arbeidsproductiviteit, innovatie en gezondheid/ziekte. De WEA is onderdeel van het Programma Monitoring van Arbeid van TNO. 

 

 • De WEA fungeert als bron voor beleidsmatige en wetenschappelijke kennisontwikkeling op het terrein van arbeidsbeleid van organisaties.
 • De WEA vergaart periodieke informatie over het arbeidsbeleid onder een grote en representatieve steekproef van vestigingen van bedrijven en instellingen in Nederland.
 • De WEA voorziet overheden, sociale partners en andere stakeholders van beslis-/beleidsrelevante informatie over arbeidsbeleid van bedrijven en instellingen en hun effecten.

Vragenlijst

De vragenlijst van de WEA omvat de volgende thema's:

 • Organisatiekenmerken (rechtsvorm, jaar oprichting)
 • Arbeidsomstandigheden
 • Arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden en arbeidsrelaties
 • Sociale zekerheid
 • Bedrijfsbeleid (technologie en innovatie, flexibilisering, robotisering, automatisering en digitalisering)
 • Personeel (kenmerken en opbouw personele bestand, hiërarchie)
 • Arbeidsmarktbeleid en sociaal ondernemerschap
 • Duurzame inzetbaarheid, duurzame arbeidsrelaties, autonomie, inclusiviteit en ziekteverzuim
 • Bedrijfsresultaat (arbeidsproductiviteit, innovatie en kwaliteit, omzet en winst)

 

WEA 2019 Resultaten in Vogelvlucht

We hebben dit jaar onze resultaten in vogelvlucht gepresenteerd, klik hier om de publicatie te downloaden

Download

Dataverzameling

De populatie voor de WEA bestaat uit alle Nederlandse vestigingen van profit en non-profit bedrijven en instellingen met ten minste twee werkzame personen. De WEA bevat daarmee geen ZZP'ers (zie daarvoor de ZEA). Gemiddeld worden 24.000 vestingen benaderd, waarvan er circa 4.500 daadwerkelijk deelnemen aan het onderzoek. De enquête wordt doorgaans ingevuld door de directeur (midden- en klein bedrijf) of de manager HRM/P&O (midden- en grootbedrijf).

 

TNO maakt de verzamelde gegevens door weging representatief voor de populatie. Hierdoor is het mogelijk om op basis van de WEA valide uitspraken te doen over alle Nederlandse vestigingen van bedrijven en instellingen.

Benchmarktool en Verdiepingsstudies

De cijfers uit de WEA zijn te vinden in de WEA-Benchmarktool. Met deze tool kunt u zelf de cijfers verkennen en vergelijken naar vestigingsgrootte, profit of non-profit en sector. Kies een onderwerp in het menu en bekijk de cijfers.

 

TNO voert daarnaast verdiepingsstudies uit op basis van de WEA, resulterend in rapporten, publicaties en (hoofdstukken) in boeken, te vinden via onze boekenkast. Een voorbeeld is een onderzoek naar sociale innovatie en bedrijfsprestaties. Benieuwd op welke manieren TNO úw beleidsvragen over arbeidsbeleid en bedrijfsprestaties kan beantwoorden? Lees verder over deze mogelijkheden voor Onderzoek op Maat.

 

De WEA-gegevensbestanden worden onder voorbehoud ten behoeve van niet-commerciële onderzoeksdoeleinden beschikbaar gesteld aan derden. Hierbij gelden enkele voorwaarden, vooral rond de privacy van de deelnemende bedrijven en instellingen.

For English click here

Contactpersoon

Contactpersoon

Dr. ir. Frans van der Zee

Senior econoom

WEA

 

T: 06-46847364 

M: Contact

Adresgegevens

Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden

 

T: 088 866 5330

English
Disclaimer    |   Privacy statement    |    © 2020 TNO