Arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen

In de Zelfstandigen Enquête Arbeid is aan zelfstandig ondernemers de volgende vraag gesteld:

 

-          Welke voorzieningen heeft u voor als u arbeidsongeschikt zou worden?

Zij konden daarbij kiezen uit de volgende antwoordcategorieën, waarbij meerdere antwoorden mogelijk waren:

-          Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (voor het werk als zelfstandig ondernemer)

-          Een arbeidsongeschiktheidsverzekering via werk in loondienst (alleen voor zelfstandig ondernemers die ook werknemer zijn)-

-          Een verzekering via het UWV

-          Broodfonds

-          Spaargeld / beleggingen

-          De waarde van mijn bedrijf dekt het risico af

-          De waarde van mijn eigen woning dekt het risico af

-          Iets anders

-          Ik heb geen voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid

 

De uitkomsten over arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen in dit nieuwsbericht hebben betrekking op zelfstandig ondernemers zonder personeel die niet tevens een baan als werknemer hebben.

Contactpersoon

Contactpersoon

Wouter van der Torre

Projectleider ZEA

 

T: 088 866 3235

M: Contact

Adresgegevens

Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden

 

T: 088 866 5330

English
Disclaimer    |   Privacy statement    |    © 2020 TNO