ZEA: Zelfstandigen EnquĂȘte Arbeid

‘Eigen baas zijn'. Veel Nederlanders zetten die stap. Zelfstandige ondernemers vormen een belangrijk en toenemend deel van de Nederlandse beroepsbevolking. Om meer te weten te komen over de arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid van zelfstandig ondernemers hebben TNO en CBS de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) ontwikkeld. Na de pilot in 2012 en de ZEA van 2015 is op 11 juli 2017 een nieuwe ZEA gepubliceerd (zie persbericht en persbericht).

 

Bekijk hier het rapport van de ZEA 2017

Naar het rapport

Het aantal zelfstandigen in Nederland neemt toe. Er zijn ongeveer 1 miljoen zzp’ers in Nederland (CBS, 2016). Het merendeel van de zzp’ers is zelfstandig ondernemer (zonder personeel). Zelfstandig ondernemers zonder personeel zijn niet alleen vanwege hun grote aantal een interessante groep op de arbeidsmarkt. Zij kunnen bijdragen bij aan de flexibiliteit van organisaties, hebben relatief weinig burn-outklachten, werken vaker na de officiële pensioenleeftijd door, maar bouwen relatief vaak geen pensioen op en het merendeel is niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.

Onderwerpen

In de ZEA worden verschillende onderwerpen bevraagd, waarbij de focus ligt op arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid. Voorbeelden van specifieke onderwerpen zijn: redenen waarom mensen zelfstandig ondernemer worden, werkzame uren en werktijden, aantal opdrachtgevers, pensioen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, gezondheid, arbeidsongevallen, functioneren, opleiding en tevredenheid. Hiermee wordt antwoord gegeven op vragen zoals: welk deel van de zelfstandig ondernemers heeft last van burn-out klachten? Wat is het ziekteverzuimpercentage van zelfstandigen? Sparen ze voor hun pensioen? Hebben ze een arbeidsongeschiktheidsverzekering? En waarom heeft een grote groep geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Bij die vragen wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende typen zelfstandig ondernemers (bijvoorbeeld met en zonder personeel, geslacht, leeftijd en sector).  

 

Dataverzameling

In 2017 is de Zelfstandigen Enquête Arbeid voor de derde keer afgenomen. Meer dan 6 duizend zelfstandig ondernemers hebben de enquête ingevuld. De bruikbare respons was 26,6%.

Resultaten 2017

De resultaten van de ZEA 2017 zijn als tabel opgenomen in het methodologisch rapport, waarin ook de onderzoeksopzet wordt beschreven. Een aantal onderwerpen wordt uitgelicht in een factsheet. Deze factsheet geeft een globale indruk van de informatie die met de ZEA is verzameld. Zowel het methodologisch rapport als de factsheet staan bij het download overzicht onderaan deze pagina. 

 

Komende periode worden aanvullende analyses uitgevoerd om meer inzicht te geven in bepaalde onderwerpen of bepaalde groepen.

For English click here

Contactpersoon

Contactpersoon

Wouter van der Torre

Projectleider ZEA

 

T: 088 866 3235

M: Contact

Adresgegevens

Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden

 

T: 088 866 5330

English
Disclaimer    |   Privacy statement    |    © 2019 TNO