24 oktober 2017

Beter herstel bij wisselende diensten door aanpassing aan avond- of ochtendmensen

Oudere ploegendienstwerknemers ervaren niet persé meer problemen met wisselende diensten dan jongere werknemers. Andere factoren, zoals bijvoorbeeld het chronotype (de mate waarin iemand ochtend- of avondmens is), blijken beter de individuele verschillen in slaap- en herstelbehoefte te verklaren dan leeftijd. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van TNO’er Hardy van de Ven, die zijn proefschrift ‘Shift Your Work: Naar duurzame inzetbaarheid van ploegendienstwerknemers door middel van nieuwe roosters’ op 23 oktober verdedigde voor de Rijksuniversiteit Groningen.

In zijn proefschrift beschrijft Van de Ven zijn onderzoek in hoeverre gepersonaliseerde en ergonomische roosters kunnen helpen bij het duurzaam inzetbaar houden van oudere ploegendienstwerknemers. Hij keek ook naar de aanname dat werken in ploegendienst zwaarder wordt met toenemende leeftijd.

Personaliseren van Roosters

Collectieve roosters bieden weinig ruimte aan individuele wensen. Met de verhoging van de pensioensleeftijd en het groeiende aantal oudere ploegendienstwerknemers, komen ‘ontzie’-maatregelen voor deze werknemers onder druk te staan. Het proefschrift van Van de Ven geeft aan dat er meer onderzoek nodig is hoe alle ploegendienstwerknemers tot aan het pensioen inzetbaar te houden. Een interessante strategie om verder te ontwikkelen is het personaliseren van roosters, bijvoorbeeld naar chronotype (ochtend- of avondmens).

ERGONOMISCHE ROOSTERCRITERIA

Ergonomische roostercriteria kunnen bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van ploegendienstwerknemers. Ergonomische roostercriteria behelzen o.a. het beperken van opeenvolgende dezelfde diensten en voorwaarts in plaats van achterwaarts roteren (dat wil zeggen van O(chtend) naar M(iddag) naar N(acht) in plaats van NMO). Wanneer een nieuw rooster wordt geïmplementeerd is niet alleen het roosterontwerp van belang. Als werknemers vooraf mee mogen beslissen hoe het nieuwe rooster eruit komt te zien, ervaren zij het rooster positiever.

NIEUWE INTERVENTIES

TNO richt zich op de ontwikkeling van nieuwe interventies om (oudere) ploegendienstmedewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Hierbij wordt specifiek rekening gehouden met individuele fysiologische en psychosociale verschillen. De toegepaste interventies hebben naast het op maat aanbieden van roosters, onder meer betrekking op gepersonaliseerde voedingsadviezen (wat, wanneer te eten) en optimaal herstel tijdens en na het werk (bijvoorbeeld powernaps).

SHIFT YOUR WORK

Lees het Proefschrift van Hardy van de Ven

Lezen

Contactpersoon

Contactpersoon

Dr. W.E. (Wendela) Hooftman

Programma-manager Monitoring van Arbeid

 

T: 088 866 52 53

M: contact

Adresgegevens

Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden

 

T: 088 866 5330

English
Disclaimer    |   Privacy statement    |    © 2020 TNO