27 februari 2020

Diversiteit in multi-jobben

Nederland telt ongeveer 550.000 multi-jobbers. Multi-jobbers zijn mensen met meerdere betaalde banen. Promovendus Stef Bouwhuis ziet na onderzoek verschillende groepen multi-jobbers: kwetsbare multi-jobbers, onverschillige multi-jobbers, tevreden multi-jobbers met een tweede baan als zelfstandige en tevreden multi-jobbers met een tweede baan als werknemer. 

Kwetsbare multi-jobbers combineren banen om ‘de eindjes aan elkaar te kunnen knopen’. Zij ervaren vaak stress als gevolg van het combineren van banen, en de meerderheid zou liever één baan willen. Ze voelen zich vaak minder gezond -zowel fysiek als mentaal- dan de andere multi-jobbers. Er zijn ook werkenden die tevreden zijn met het combineren van banen, omdat zij in de ene baan bijvoorbeeld dingen leren die zij in de andere baan niet leren.

Het onderzoek toont ook aan dat multi-jobbers over het algemeen meer werken dan werkenden met één baan, maar dat zij ook vaker minder verdienen dan het sociaal minimum. Multi-jobben kan dus bijdragen aan meer werkzekerheid, maar ook ten koste gaan van inkomenszekerheid. Deze bevindingen zijn belangrijk in het kader van de flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt en de aanbevelingen van de WRR en de Commissie Borstlap op dat gebied. Volgens Bouwhuis is het belangrijk de diversiteit te onderkennen in de groep multi-jobbers, maar ook in de bredere groep werkenden met een flexibele contractvorm.

Klik hier voor het volledige Proefschrift van Stef Bouwhuis

Proefschrift

Contactpersoon

Contactpersoon

Dr. W.E. (Wendela) Hooftman

Programma-manager Monitoring van Arbeid

 

T: 088 866 52 53

M: contact

Adresgegevens

Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden

 

T: 088 866 5330

English
Disclaimer    |   Privacy statement    |    © 2020 TNO