16 augustus 2018

Omgaan met psychosociale risico’s is afhankelijk van nationale cultuur

Europees onderzoek naar hoe bedrijven omgaan met psychosociale risico’s laat zien dat in bedrijven waar de betrokkenheid van het management hoog is en waar het personeel betrokken wordt bij beslissingen de meeste aandacht is voor psychosociale risico’s. Daarnaast hebben nationale culturele waarden  hier ook invloed op. In landen waar sprake is van een grote machtsafstand en veel onzekerheidsmijding hebben bedrijven minder aandacht voor dit type risico’s. Een grote machtsafstand duidt op grote ongelijkheid binnen de samenleving. Dit gaat vaak samen met onzekerheidsmijding, dat verwijst naar de mate van angst bij het te maken krijgen met onbekende en onzekere situaties.

In Nederland is de situatie relatief gunstig. Er is relatief veel aandacht voor psychosociale risico’s in Nederlandse bedrijven. Zie ook de figuur waarop aangegeven staat hoeveel aandacht er gemiddeld is voor psychosociale risico’s per land.

Ook de nationale culturele waarden zijn relatief gunstig voor psychosociaal risicomanagement. Vergeleken met het gemiddelde in Europa is de machtsafstand klein en is er weinig sprake van onzekerheidsmijding.

Contactpersoon

Contactpersoon

Dr. W.E. (Wendela) Hooftman

Programma-manager Monitoring van Arbeid

 

T: 088 866 52 53

M: contact

Adresgegevens

Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden

 

T: 088 866 5330

English
Disclaimer    |   Privacy statement    |    © 2019 TNO