20 april 2018

Vooral in de bouw aandacht voor veilig en gezond werken

Bijna 6 op de 10 werknemers werken in een omgeving waar veel aandacht is voor veilig en gezond werken. Zij geven bijvoorbeeld aan dat zij hier informatie over krijgen, dat mensen zich aan de regels houden en dat er een aanspreekcultuur heerst. Er is vooral veel aandacht voor dit onderwerp in bedrijfstakken waar werknemers vaak gevaarlijk werk doen, zoals in de bouw en de industrie. Aandacht voor veilig en gezond werken gaat samen met een lager verzuim. Dit blijkt uit nieuwe cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2017 van TNO en CBS.

Aandacht voor veilig en gezond werken hangt samen met het soort werk. In bedrijfstakken waar meer werknemers gevaarlijk werk doen is over het algemeen meer aandacht voor veilig en gezond werken dan in bedrijfstakken waar gevaarlijk werk minder voorkomt. Dit geldt ook als sprake is van veel fysiek belastend werk of blootstelling aan stoffen. Veel aandacht voor veilig en gezond werken is er dan ook in de bouw (78 procent), de industrie (72 procent) en de landbouw (68 procent). Bij financiële instellingen en in het openbaar bestuur (beide 50 procent), de ICT (46 procent) en het onderwijs (40 procent) ervaren duidelijk minder werknemers veel aandacht voor veilig en gezond werken.

Veilig en gezond werken leeft niet alleen bij risicoberoepen

De aandacht voor veilig en gezond werken beperkt zich niet tot werknemers die zelf gevaarlijk of fysiek zwaar werk doen, maar is er ook bij werknemers in andere beroepen binnen dezelfde bedrijfstak. Zo geeft in de bouw 77 procent van de werknemers met een technisch beroep aan dat er veel aandacht is voor veilig en gezond werken. Maar ook 75 procent van de werknemers met een administratief beroep in de bouw geeft dit aan. In het onderwijs is minder aandacht voor veilig en gezond werken. Dat geldt voor alle beroepen in die bedrijfstak. Over alle bedrijfstakken samen bezien zijn het de managers die het meest aangeven dat er op hun werk veel aandacht is voor veilig en gezond werken.

Aandacht voor veilig en gezond werken gaat samen met lager verzuim

Aandacht voor veilig en gezond werken gaat in alle bedrijfstakken samen met een lager verzuim. Het grootste verschil is zichtbaar in de bedrijfstak vervoer en opslag. Het verzuim van werknemers die veel aandacht voor veilig en gezond werken ervaren bedraagt daar 3,4 procent. Van werknemers in die bedrijfstak die minder aandacht voor veilig en gezond werken ervaren is het verzuim 6,1 procent. Binnen de bedrijfstak informatie en communicatie is het verschil het kleinst en zijn deze percentages respectievelijk 2,5 procent en 2,9 procent. Of er sprake is van een oorzakelijk verband tussen aandacht voor veilig en gezond en ziekteverzuim kan op grond van de beschikbare gegevens niet worden vastgesteld.

 

VEILIG EN GEZOND WERKEN:

In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) wordt veilig en gezond werken gemeten met vijf vragen:

-       Op mijn werk krijgen medewerkers informatie over hoe veilig en gezond te werken.

-       Op mijn werk houdt men zich aan de regels over veilig en gezond werken.

-       Mijn leidinggevende(n) doet er alles aan om onveilig en ongezond werk te voorkomen.

-       Ik spreek collega’s er op aan als ze onveilig of ongezond werken.

-       Ik krijg het te horen wanneer ik zelf onveilig of ongezond werk.

Vragen worden beantwoord op een schaal van 1 (helemaal niet mee eens) tot 5 (helemaal mee eens). Bij een schaalgemiddelde van 3,5 of hoger wordt gesproken van veel aandacht voor veilig en gezond werken. Bij een schaalgemiddelde lager dan 3,5 wordt gesproken van minder aandacht.

Klik hier voor het methodisch rapport van de NEA 2017

METHODISCH RAPPORT

NEA Factsheet

Klik hier voor de nea factsheet

Contactpersoon

Contactpersoon

Dr. W.E. (Wendela) Hooftman

Programma-manager Monitoring van Arbeid

 

T: 088 866 52 53

M: contact

Adresgegevens

Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden

 

T: 088 866 5330

English
Disclaimer    |   Privacy statement    |    © 2020 TNO