14 mei 2018

Risico beroepsziekte door gevaarlijke stoffen grootst in landbouw, industrie en zorg

Innovatieve oplossingen ter voorkoming 3000 doden per jaar door onveilig werken met stoffen

Ruim één miljoen Nederlanders heeft op het werk te maken met gevaarlijke stoffen. Dit leidt tot bijna 3.000 sterfgevallen per jaar. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2016 (TNO/CBS) blijkt de top 3 van sectoren met het grootste risico op een beroepsziekte door stoffen: de landbouw, de industrie en de gezondheids- en welzijnssector. Gevaarlijke stoffen zijn een sluipmoordenaar. De meeste mensen overlijden er aan ná hun pensionering. Maar ook onder werkenden heeft blootstelling aan stoffen gevolgen. Beroepsziekten door stoffen veroorzaken jaarlijks bijna 150.000 verzuimdagen. Vandaag start het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met TNO en partners een vierjarig programma gericht op de preventie van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen.

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA 2016 TNO/CBS) toont aan dat bij 2 op de 1000 werknemers (0,2%), een beroepsziekte door stoffen wordt vastgesteld. Het gaat vooral om vier groepen ziekten: kanker, astma (en COPD), contacteczeem en infectieziekten. De top 3 van sectoren waarin het risico op een beroepsziekte door stoffen het grootste is: de landbouw (4 op de 1000 werknemers), de industrie, en de gezondheids- en welzijnssector (beide 3 op de 1000 werknemers). Door het hoge risico én het grote aantal werknemers zijn deze sectoren gezamenlijk verantwoordelijk voor de helft van het aantal beroepsziekten door stoffen. Jaarlijks veroorzaken beroepsziekten door stoffen 146.500 verzuimdagen. Dit is gemiddeld 10,2 verzuimdagen per werknemer met een beroepsziekte per jaar, bovenop verzuim door andere redenen.

Preventieve oplossingen

Op 14 mei gaat de campagne Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen van start. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, TNO en de campagnepartners vragen de komende maanden aandacht voor de risico’s en gevolgen van onveilig werken met gevaarlijke stoffen en dragen concrete oplossingen aan. Anita Venema, TNO projectleider Preventie Beroepsziekten: “Het zijn vaak stoffen die je niet kunt zien of ruiken, of waarvan je misschien niet verwacht dat ze zo schadelijk kunnen zijn. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijke stoffen als kwartsstof en isocyanaten op bouwplaatsen, houtstof in meubelmakerijen, dieselrook in garages en lasrook in metaalbedrijven, maar ook om meelstof in bakkerijen. TNO is ervan overtuigd dat door een combinatie van technologische oplossingen en gedragsverandering bij werkgevers en werknemers, blootstelling aan gevaarlijke stoffen is uit te bannen.” TNO ontwikkelt samen met partners innovatieve oplossingen om mensen gezond aan het werk te houden. “Gevaarlijke stoffen vormen een probleem op werkplekken in heel Europa. Daarom start vandaag óók de tweejarige Europese campagne ‘Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!’. Het Nederlands Focal Point, dat wordt uitgevoerd door TNO, organiseert deze campagne in Nederland met een focus op kankerverwekkende stoffen en op jongeren”, aldus Venema.

Contactpersoon

Contactpersoon

Dr. W.E. (Wendela) Hooftman

Programma-manager Monitoring van Arbeid

 

T: 088 866 52 53

M: contact

Adresgegevens

Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden

 

T: 088 866 5330

English
Disclaimer    |   Privacy statement    |    © 2020 TNO