12 oktober 2017

Whitepaper 'Werkgerelateerde kanker uitbannen'

In Nederland overlijden jaarlijks zo’n 4.100 mensen aan beroepsziekten, waarvan ongeveer 2.700 aan werkgerelateerde kanker. Ondanks goede initiatieven in risicovolle sectoren als de bouw, metaal en de houtverwerkende industrie om een gezonde werksituatie te creëren, blijkt de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen als respirabel kwarts, lasrook en hardhoutstof vaak hoger dan de wettelijk vastgestelde grenswaarden. Daardoor lopen werknemers onnodig gezondheidsrisico’s.

TNO is ervan overtuigd dat door een combinatie van technologische oplossingen, effectieve handhaving van de regels, en gedragsverandering bij werkgevers en werknemers blootstelling aan kankerverwekkende stoffen is uit te bannen. Het aantal gevallen van werkgerelateerde kanker moeten we terugbrengen naar nul. Daarvoor doen we een beroep op werkgevers, werknemers, zelfstandigen, fabrikanten van gereedschap, overheden en wie ook maar bij dit onderwerp is betrokken de handen ineen te slaan.

INADEMEN VAN LASROOK TERUGDRINGEN

TNO heeft samen met producenten van gereedschap technologische oplossingen ontwikkeld die de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkvloer fors reduceren. Een voorbeeld daarvan is de Extractor: een lastoorts met ingebouwde bronafzuiging die het inademen van schadelijke lasrook met meer dan 95 procent terugdringt. Verder werken we aan het combineren van de innovatieve lastoorts met filtratie van de afgezogen gevaarlijke stoffen op basis van cycloontechniek. Dat maakt mobiel lassen eenvoudig zonder dat het schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid.

PREVENTIEVE MAATREGELEN EN INNOVATIEVE GEREEDSCHAPPEN

Blootstelling aan respirabel kwarts door het bewerken van steenachtige materialen leidt, zonder adequate maatregelen, tot een grote overschrijding van de grenswaarden met maar liefst meer dan een factor honderd. Preventieve maatregelen en een juist gebruik van innovatieve gereedschappen kunnen blootstelling aan deze kankerverwekkende stof reduceren tot onder de grenswaarde. Vergelijkbare resultaten zijn te behalen voor het werken met hardhoutstof. Gebruik van het juiste gereedschap vermindert ook hier de blootstelling aanzienlijk.

NIEUWE WERKWIJZEN OMARMEN

Stofvrije gereedschappen en werkwijzen zijn alleen effectief als degenen die ermee werken, ze op de juiste manier op de werkplek gebruiken en als er voldoende controle en handhaving is. Werkgevers en werknemers moeten de nieuwe werkwijzen omarmen en toepassen in de praktijk. Een beperkte investering leidt hier tot een groot effect. Preventie van beroepsziekten levert zowel werkenden, werkgevers als de samenleving veel op: beperking van verzuimkosten en arbeidsongeschiktheid, betere inzetbaarheid en participatie, tevreden werkenden en het behoud van een goede gezondheid. De beschikbare innovatieve technische oplossingen en werkwijzen moeten volgens TNO de norm zijn op de werkvloer. Zo bannen we werkgerelateerde kanker uiteindelijk volledig uit.

Whitepaper 'Werkgerelateerde kanker uitbannen'

Wilt u meer informatie over het uitbannen van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen? Lees dan onze whitepaper

Ga naar de whitepaper

Contactpersoon

Contactpersoon

Dr. W.E. (Wendela) Hooftman

Programma-manager Monitoring van Arbeid

 

T: 088 866 52 53

M: contact

Adresgegevens

Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden

 

T: 088 866 5330

English
Disclaimer    |   Privacy statement    |    © 2019 TNO