Zorgtaken maken verschil tussen ontspannen of gestreste corona-tijd

De scholen zijn weer deels open, en dat is maar goed ook. In het TNO-onderzoek ‘Werken tijdens de corona-crisis’ is namelijk duidelijk te zien dat de zorgtaken de deelnemers bepaald niet in de koude kleren zijn gaan zitten.

De corona-maatregelen waarbij de kinderen thuis waren, heeft gezorgd voor een duidelijk onderscheid tussen werknemers: zij met kinderen thuis en zij die zich niet druk hoefden te maken over dergelijke zorgtaken. Als we de groep deelnemers aan het onderzoek in z’n geheel bekijken (met name hoger opgeleiden), zien we dat zij niet meer stress ervaren dan normaal, net zo energiek en ontspannen zijn en zelfs iets productiever zijn dan voor de corona-crisis. Een ander beeld tekent zich af als we specifiek kijken naar deelnemers met zorgtaken.

Productiviteit en creativiteit

De veranderingen in het (thuis)werk als gevolg van de corona-maatregelen heeft op iedereen veel impact gehad. Verschillende deelnemers aan het onderzoek geven aan dat de veranderingen hebben gezorgd voor meer rust, extra tijd (onder andere doordat de reistijd is weggevallen) en een moment van bezinning (zie ook het blog ‘Onderzoek wijst niet op hoge stresslevels onder werkenden’). Ze geven aan meer tijd te hebben en productiever te zijn.

 

Die vlieger gaat niet op voor de groep deelnemers aan het onderzoek die kinderen thuis heeft. De groep met zorgtaken is minder creatief dan de groep zonder zorgtaken. De combinatie van de zorg voor de kinderen en werken, zorgt ervoor dat zij volgens eigen zeggen juist iets minder productief zijn dan gemiddeld (ze scoren gemiddeld 0,63 punt lager). Bovendien geven ze vaker aan dat niet precies duidelijk is wat ze moeten doen voor hun werk. Dat kinderen niet naar school of de opvang konden gaf op sommige vlakken toch ook lucht: de druk om ’s ochtends iedereen op een bepaald tijdstip op een bepaalde plek te krijgen viel daardoor weg.

Uitgeblust?

De zorgtaken hebben hun weerslag op het energieniveau van ouders. Bij de deelnemers aan het onderzoek is er dan ook een groot verschil te zien in hoe energiek men zich voelt: deelnemers zonder zorgtaken hebben beduidend meer energie dan deelnemers met zorgtaken. De deelnemers met kinderen thuis geven vaker aan dat het meer moeite kost om werk- en privé-verplichtingen te combineren. Zij ervaren ook meer stress door factoren die met werk te maken hebben. We zien bijvoorbeeld dat zij zich vaker zorgen maken over het behoud van hun baan. En blijkbaar zijn de contacten van de kinderen ook een extra zorg: ze maken zich meer zorgen over de kans om door anderen besmet te raken dan de deelnemers zonder kinderen.

 

We zullen in de komende weken zien of het (deels) openen van de scholen en kinderopvang ervoor zorgt dat ouders weer op adem komen…

 

In het onderzoek ‘Werken tijdens de corona-crisis’ volgt TNO ruim 800 deelnemers gedurende een langere periode. Dagelijks ontvangen de deelnemers een korte vragenlijst waarin wordt gevraagd naar de werkomstandigheden, werkbeleving en het welbevinden. Doordat het onderzoek langer loopt, zijn trends terug te zien. Deelnemen kan nog steeds, of je nu thuis werkt of in een cruciaal beroep, in de bouw of bij een bank, het onderzoek is open voor alle werknemers.

 

Geschreven door Eveline Janse – Everlution in samenwerking met TNO

 

Hoe organiseert u uw werk op dit moment?