Update: ademhalen nu de kinderen weer naar school gaan

In het blog “Zorgtaken maken verschil tussen ontspannen of gestreste corona-tijd” lieten we weten dat uit onderzoek bleek dat de zorgtaken werknemers niet in de koude kleren gingen zitten. Is er dan ook wat veranderd sinds de scholen en de opvang weer (deels) open zijn? Ja zeker! Een update…

Het blog “Zorgtaken maken verschil tussen ontspannen of gestreste corona-tijd” verscheen in de week van 11 mei, toen de kinderen net weer voor het eerst naar school gingen. De effecten daarvan konden we al snel terugzien in de resultaten van het onderzoek ‘Werken tijdens de corona-crisis’. Het percentage deelnemers dat aangeeft ‘vandaag zorgtaken te hebben gehad’ is gedaald met 10% (van 42% naar 32%) en dat geeft duidelijk lucht aan ouders:

 

  • Er worden gemiddeld meer uren gewerkt op een dag
  • De productiviteit is gestegen. We zagen dat deelnemers minder productief waren op de dagen dat ze zorgtaken hadden. Nu ze minder zorgtaken hebben, hebben ze ook meer ‘productieve dagen’.
  • Deelnemers hebben een betere stemming
  • Deelnemers hebben meer energie

 

De verwachting is dat deze ontwikkeling verder doorzet als de scholen vanaf 8 juni weer volledig opengaan en ook het voortgezet onderwijs weer opstart.

 

Geschreven door Eveline Janse – Everlution in samenwerking met TNO