Wie doet de poepluier en wie kan een rondje hardlopen?

In het onderzoek ‘Werken tijdens de corona-crisis’ vragen we deelnemers die een partner hebben en ook zorgtaken, naar de onderlinge verdeling daarvan. ‘Normaal’ wordt gemiddeld 60% gedaan door de vrouw en 40% door de man. Hoe is dat veranderd? En hoe verdeel je de zorgtaken op een juiste manier? Nicole van Kesteren, wetenschappelijk onderzoeker bij de afdeling Child Health van TNO, legt uit waar we het over hebben en hoe de corona-tijd de boel op de schop gooit. Mogelijk ook met positieve veranderingen…

Verschillende perspectieven

In deze corona-tijd, met de kinderen thuis, is het aantal zorgtaken toegenomen. Maar over de verdeling daarvan tussen partners verschillen de meningen: volgens de vrouwen die deelnemen aan het onderzoek ‘Werken tijdens de corona-crisis’ nemen zij 60% van de zorgtaken voor hun rekening en is er niet veel veranderd met daarvoor. De mannen zeggen echter dat de verdeling nu 50%-50% is. Een interessant verschil. Als de vrouwen inderdaad nog steeds 60% van alle zorgtaken op zich nemen, voeren zij ook een groter deel van de extra taken uit. Als de verdeling nu gelijk is, dan betekent dat dat de mannen  meer extra taken hebben gekregen.

Een fragiele balans

Zoals met zoveel zaken in een relatie, is ook dit een onderwerp waarover het belangrijk is het gesprek aan te gaan. Zeker met de plotselinge omslag door de corona-maatregelen is er in eerste instantie wellicht ad hoc een en ander opgepakt door beide partners. Van Kesteren legt uit dat de werk- en zorgtaken het liefst gelijk verdeeld zijn. “Maar er kunnen redenen zijn waarom je het anders indeelt. Er moet een werk-privé-balans zijn voor de individuele partners, maar ook een balans in het gezin. Die balans is fragiel en komt door de grote veranderingen als gevolg van de corona-crisis nu onder druk te staan.”

Denken en doen

Van Kesteren: “Een mogelijke verklaring voor dit verschil in beleving van verdeling in zorgtaken is dat deze niet alleen bestaan uit ‘het doen’, maar ook uit het denk- en organisatieproces er omheen. Een kind dat nu thuis schoolwerk moet doen, moet de ruimte en middelen daarvoor hebben, op tijd beginnen en uitleg krijgen als iets niet duidelijk is. Je moet die behoeften zien, plannen en uitvoeren.” Het denk- en organisatieproces is vaak minder zichtbaar, maar kost ook tijd en energie. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen die denk- en organisatieprocessen vaak meer voor hun rekening nemen dan mannen, wat tot extra druk leidt voor vrouwen.

Afspraken over zorgtaken

Van Kesteren: “Nu de situatie waarin we zitten langer duurt, is het goed om hier eens opnieuw naar te kijken. Het is belangrijk hierover met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Het is niet zo dat je het één keer afspreekt en dat je dan klaar bent. De kinderen gaan na de vakantie wellicht weer (deels) naar school en naar de kinderopvang, dus dan verandert de balans weer. De ‘Checklist voor een gelijkwaardige dag’ kan helpen om het gesprek te openen. Als je allebei die lijst invult, kun je zien of je op dezelfde manier naar de huidige taakverdeling in huis kijkt en waar voor ieder het zwaartepunt ligt. Vervolgens kun je ook in gesprek over wat je graag anders zou willen zien.”

Bekijk ook “Tips voor thuis met je gezin

Steun elkaar

Zeker in deze uitzonderlijke tijd benadrukt Van Kesteren dat je de zorgtaken als een team moet aanpakken. “Het zijn uitdagende tijden en je moet het samen doen. Nu spelen er ook vaak nog extra emoties, van jezelf, je partner en je kinderen. Probeer er voor elkaar te zijn en vraag die steun van je partner als dat nodig is. Praat met elkaar over hoe het gaat: waar loop je tegenaan? Op welke manier kun je daar een mouw aan passen?”

Positieve punten

Naast de grote uitdagingen ziet Van Kesteren ook dat er positieve effecten zijn van deze bijzondere situatie. “We zijn gedwongen uit de sneltrein gestapt die alsmaar doordenderde. Daardoor is er meer tijd voor bezinning. Misschien leidt deze tijd ook tot positieve veranderingen in de taakverdeling en de werk-privé-balans. Goed om er eens over na te denken welke je vast zou willen houden. En wat je daarvoor als gezin nodig hebt.”

 

Geschreven door Eveline Janse – Everlution in samenwerking met TNO

Hoe organiseert u uw werk op dit moment?