Leidinggeven aan thuiswerkers

Via de How am I-app volgt TNO werknemers tijdens de corona-crisis. Hoe organiseren zij hun werk op dit moment? Wat gaat goed en waar lopen ze tegenaan? Dat levert interessante inzichten op. Zo geven deelnemers aan dat de taken en procedures onduidelijk zijn. In dit blog geven we adviezen om dit beter te organiseren.

“Ik weet niet goed wat er van me verwacht wordt.”

 

In het onderzoek ‘Werken tijdens de coronacrisis’ wordt gevraagd aan de deelnemers of er stress wordt ervaren, en zo ja, waardoor dat wordt veroorzaakt. Een groot deel van de deelnemers werkt nu vanuit huis en uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat procedures en taken niet altijd duidelijk zijn. Dit is goed te verklaren, want leiding geven op afstand vraagt om een andere stijl van leidinggeven.

 

Onderzoek Werken tijdens de coronacrisis

Op dit moment doen ruim 500 werknemers mee aan het TNO-onderzoek ‘Werken tijdens de corona-crisis’. De deelnemers zijn nu vooral nog hoogopgeleide werknemers in de kennissector. Het is nog steeds mogelijk om mee te doen aan het onderzoek. Alle werknemers in Nederland kunnen meedoen: man, vrouw, alle opleidingsniveaus, alle sectoren, thuiswerkers, mensen die in cruciale functies werken en mensen die nu geen of nauwelijks werk hebben.

Kijk hier voor meer informatie en om je aan te melden.

Vertrouwen

Voor leidinggevenden is leidinggeven op afstand wennen. Medewerkers die thuiswerken zijn ‘uit beeld’. Daarmee is het lastig om te controleren of ze wel goed aan het werk zijn. En dat heeft ook geen zin. Helaas geeft een aantal deelnemers in het onderzoek aan dat ze een gebrek aan vertrouwen van hun leidinggevende ervaren. Als leidinggevende steun je medewerkers vooral door ze duidelijk te maken dat je vertrouwen hebt in hun vaardigheden, deskundigheid en betrokkenheid. Toon ook begrip voor het feit dat werk en privé wat meer door elkaar lopen. Het vertrouwen dat je medewerkers nu geeft en het begrip dat je nu toont, zullen zich op langere termijn uitbetalen in minder stress en een hogere betrokkenheid. Vind je het als leidinggevende lastig om het vertrouwen te geven? Vraag dan eens om advies bij collega’s die meer ervaring hebben met leidinggeven op afstand.

Duidelijke informatie

Zeker als medewerkers thuis werken en het niet mogelijk is om even langs te lopen, is duidelijke informatie is over wat er van ze wordt verwacht, essentieel om op een prettige manier te kunnen werken. Daarbij zijn 3 punten van belang: stuur op resultaten, ga na of de opdrachten duidelijk zijn en check de haalbaarheid.

 

Zorg ervoor dat je als leidinggevende goed bespreekt met de medewerkers welke resultaten er worden verwacht: wat moet er gebeuren, wanneer moet het af en welke kwaliteit moet er worden geleverd? Check of het echt duidelijk is wat de bedoeling is. Daarbij geldt niet ‘wie zwijgt stemt toe’. Vraag om een bevestiging, dus een medewerker die zegt dat de opdracht helder is en dat hij of zij weet wat er wordt verwacht. Let zeker in deze tijd goed op of opdrachten wel haalbaar zijn. Vraag ook dit expliciet na. Geef medewerkers vervolgens de ruimte om zelf te bedenken hoe ze de resultaten realiseren. Als het resultaat door een team wordt gerealiseerd, laat medewerkers dan samen de werkverdeling bespreken.

 

Ben je werknemer en weet je niet goed wat er van je verwacht wordt? Trek dan aan de bel bij je leidinggevende. Dat is misschien makkelijker gezegd dan gedaan, maar alleen als je aankaart dat je knelpunten ervaart, weet je zeker dat je leidinggevende hiervan op de hoogte is. Zeker als je op afstand werkt, kun je niet zomaar verwachten dat een leidinggevende het kan raden. Maak concreet waar je tegen aan loopt. Welke opdrachten, taken of verwachtingen zijn onduidelijk? Als je leidinggevende niet gevoelig is voor jouw ‘bel’, vraag dan bij collega’s na of zij dezelfde problemen ervaren en als dat zo is, laat ze dan zelf ook aan de ‘bel’ trekken.

Houd contact

Een goede relatie tussen leidinggevenden en medewerkers en tussen medewerkers onderling is belangrijk. Houd actief contact, niet alleen per email, maar pak ook af en toe de telefoon om echt even te vragen hoe het gaat. Waak ervoor dat je als leidinggevende helemaal in beslag wordt genomen door het managen van deze crisis en daardoor niet meer beschikbaar bent voor je medewerkers. Organiseer naast inhoudelijke overleggen ook eens een informele online bijeenkomst, bijvoorbeeld een gezamenlijke koffiepauze of grijp een verjaardag aan om gezamenlijk iets te organiseren. Zorg ervoor dat medewerkers zich verbonden blijven voelen met de organisatie en met het team.

 

Geschreven door Eveline Janse – Everlution in samenwerking met TNO

4 basisprincipes om zo goed mogelijk thuis te werken