Onderzoek wijst niet op hoge stress-levels onder werkenden

In de afgelopen dagen verschenen er verschillende berichten over de stress die wordt ervaren door werknemers als gevolg van de coronamaatregelen. Bij de deelnemers aan het TNO-onderzoek ‘Werken tijdens de corona-crisis’ blijken de stressniveaus behoorlijk mee te vallen. Men heeft wel wat moeite met concentratie en ook de combinatie tussen werk en privé vormt een uitdaging. Hoewel dat niet altijd makkelijk is, lijkt het erop dat ze daar vrij goed mee om kunnen gaan…

Het interessante van dit onderzoek is dat de ontwikkelingen in de tijd worden gevolgd. In de dagelijkse vragenlijsten worden verschillende factoren gemeten die duiden op stress: de stemming, het energieniveau, ontspanning en herstel. Op een schaal van 0 (heel negatief) tot 10 (heel positief) wordt er gemiddeld een 6 gescoord als het gaat om de stemming. In de week voor Pasen werd de stemming van de deelnemers iedere dag ietsje beter. Hetzelfde is terug te zien voor het energieniveau. In het begin van de metingen scoorden de deelnemers hier een 5 op (schaal: helemaal niet energiek – heel energiek), maar de energie liep richting Pasen verder op.

 

Deelnemers onderzoek

Via de HowAmI-app volgen we sinds 25 maart op dagelijks niveau werknemers in Nederland. Inmiddels doen zo’n 700 werknemers mee. Iedere dag vullen ongeveer 275 deelnemers een vragenlijst in. De deelnemers komen uit verschillende sectoren, maar met name uit de sectoren zakelijke dienstverlening, overige dienstverlening, openbaar bestuur/overheid, gezondheidszorg, onderwijs, de financiële sector en de industrie. Het overgrote deel van de deelnemers is hoog opgeleid.

Relaxt weekend

Als het gaat om ontspanning, dan zien we een heel normaal patroon terug: op maandag zijn de deelnemers wat minder ontspannen en richting het weekend worden we steeds relaxter. Dat is niet anders dan anders. Dit effect werd nog sterker richting het Paasweekend. Waarschijnlijk zorgt het uitzicht op een lang weekend hiervoor. Hoe goed je herstelt is ook een belangrijk kenmerk voor stressniveaus: als een avond en nacht niet voldoende zijn voor een herstel en je ’s ochtends moe wakker wordt, dan is de stress te hoog opgelopen. De resultaten in het onderzoek zijn ook op dit vlak normaal. Op de vraag of mensen de volgende ochtend voldoende hersteld zijn van hun werkdag zien we terug dat men op maandag over het algemeen goed hersteld is en dat dat richting het einde van de week iets minder wordt. We zien ook geen tekenen van oplopende vermoeidheid naar mate de ‘lockdown’ langer duurt. Het is niet zo dat deelnemers aan ons onderzoek steeds langer nodig hebben om goed te herstellen. In tegenstelling tot wat in verschillende publicaties in de media naar voren wordt gebracht, lijkt de stress onder onze deelnemers niet toe te nemen.

Stressfactoren in het werk

In het onderzoek wordt ook gevraagd naar verschillende factoren die kunnen zorgen voor stress op het werk (onder andere ‘teveel werk’, ‘te weinig werk’, ‘bang om baan te verliezen’). De factoren die het vaakst worden aangegeven als factoren die stress op het werk veroorzaken, zijn ‘ik kan me moeilijk concentreren’ en ‘combinatie werk-privé’. De optie ‘geen van deze factoren’ scoort echter veruit het hoogst. Dat betekent hoogstwaarschijnlijk dat er geen stress is ervaren, want er is ook een optie ‘anders, nl…’.

Tips voor omgaan met stress

Ervaar je momenteel stress door het werk? Ga dan goed na waar de stress vandaan komt. Als je je slecht kunt concentreren, komt dat misschien doordat je teveel werk hebt of niet goed weet wat je moet doen? Kun je daar zelf iets aan veranderen? Heb je hierbij ondersteuning nodig van collega’s of leidinggevenden? Kijk ook eens bij de adviezen bij de 4 basisprincipes om zo goed mogelijk thuis te werken. Of is er thuis sprake van een moeilijke situatie, bijvoorbeeld met kleine kinderen? In dat geval is het misschien mogelijk om (deels) ergens anders te werken. Misschien heeft iemand nog een tuinhuisje of ruimte waar je terecht kunt? In sommige bedrijven is het kantoor beschikbaar voor mensen die moeilijk thuis kunnen werken, zolang ze voldoende afstand houden en regelmatig hun handen wassen. Als je wel een eigen werkplek kunt creëren maar er te veel herrie is, kunnen noise-cancelling headphones wellicht uitkomst bieden. Je kunt eens bij je collega’s en vrienden informeren naar tips. Kijk voor werken met kinderen ook in deze tipsheet. En misschien zijn er ook punten waar je werkgever bij kan helpen? Durf stressfactoren aan te kaarten. Alleen dan kan er worden meegedacht over een oplossing.

 

En een laatste tip als je achter je computer zit maar even niet verder komt: neem even een goede pauze. Ga achter je beeldscherm vandaan, maak het liefste buiten even een wandeling en ga dan weer aan de slag. In veel gevallen lukt het dan ineens een stuk beter.

 

Geschreven door Eveline Janse – Everlution in samenwerking met TNO