Asscher: 1 op de 3 gevallen ziekteverzuim door werkstress

Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door
werkgerelateerde psychische klachten. Daarmee is zogenoemde
psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte
in ons land. Dit soort klachten wordt vaak veroorzaakt door een
verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid, of
agressie en geweld op de werkvloer. Bij veel bedrijven is het onderwerp
nog onvoldoende bespreekbaar. Dat schrijft minister Asscher van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij
een plan voor de aanpak van PSA aankondigt.

Minister Asscher refereert in zijn brief naar onderzoek van TNO: “Psychosociale arbeidsbelasting (hierna te noemen PSA) is al jaren een van de grootste arbeidsrisico’s, zo blijkt uit bijvoorbeeld de werkgeversenquête WEA, de werknemersenquête NEA en cijfers van het CBS. Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim is gerelateerd aan PSA. In 2013 was in bijna 50% van de gevallen een psychische stoornis de oorzaak van arbeidsongeschiktheid (tegen ruim 30% in 1998). Werkgebonden psychische aandoeningen vormen bovendien de meest voorkomende beroepsziekte."

 

De benchmarktools van de NEA en de WEA bieden gelegenheid zelf de cijfers voor uw branche te bekijken en te vergelijken.

Werkdruk en -stress verminderen en werkplezier vergroten

Lees hier meer over de kennis en expertise van TNO op het gebied van werkdruk en werkstress.