1,6 miljoen werknemers jaarlijks slachtoffer van agressie op het werk

Bijna een kwart van de werknemers (23 procent) heeft te maken met agressie en geweld op het werk door derden, bijvoorbeeld klanten, passagiers of leerlingen. Dat betekent dat jaarlijks ruim 1,6 miljoen werknemers slachtoffer hiervan zijn, waarvan 200.000 zelfs (zeer) vaak. Agressie en geweld op de werkvloer vermindert het werkplezier, verhoogt stress, geeft psychische klachten en kan leiden tot uitval. Op maandag 26 oktober ging minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in gesprek met ondernemers over hun aanpak van agressie en geweld tegen werknemers. (Bron: DuurzameInzetbaarheid.nl)

Naast de vervelende gevolgen voor de werknemer die het overkomt, leidt agressie door derden tot 2,9 miljoen extra verzuimdagen per jaar. Agressie en geweld door derden wordt niet altijd herkend door werkgevers. Vaak komt het pas onder de aandacht na een ernstig incident, terwijl een tijdige aanpak veel persoonlijk leed en kosten kan voorkomen

Factsheet Agressie

Voor de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ ontwikkelde het ministerie van SZW de factsheet Agressie door derden, met daarin cijfers afkomstig uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden en de Werkgevers Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en CBS.