Artikel in Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken over trends in arbeidsomstandigheden

De Nederlandse werknemer werkt in een betere omgeving dan de Europese, behalve waar het agressie en geweld door omstanders betreft.

Dit is één van de belangrijkste resultaten van een vergelijking tussen Nederlandse werknemers en de EU-15, gepubliceerd in het laatste nummer van het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken van 2017. Deze relatief gunstige positie is al eerder geconstateerd, en werd op basis van een recente vergelijking met Europese gegevens van het Europese agentschap in Dublin opnieuw bevestigd. Dit ondanks het feit dat op een aantal arbeidsomstandigheden de situatie voor de Nederlandse werknemer is verslechterd, zoals op het gebied van de autonomie en werkzekerheid.

 

De ongunstige positie van de Nederlandse werknemer op agressie en geweld is nagenoeg geheel beperkt tot werknemers in de dienstensectoren, zoals zorg, onderwijs en het openbaar vervoer. 

Effecten van het nieuwe werken zijn voor Nederlandse en Europese werknemers duidelijk zichtbaar in de vorm van het toenemen van beeldschermwerk, langdurig zitten tijdens werk, maar niet in veranderingen van werktijden of in problemen met de werk-privé balans. Nederlandse werknemers gebruiken op het werk vaker een computer, zitten meer dan werknemers in de EU-15, maar hebben minder werk-thuisinterferentie.

Lees het hele artikel (alleen voor abonnees)