De impact van de COVID-19 crisis op werknemers

Banen zijn verloren gegaan, veel werknemers werken structureel thuis, de grenzen tussen werk en privé vervagen: de impact van de coronacrisis op werknemers in 2020 is groot. De golven van de pandemie doen ook werkend Nederland bewegen. TNO onderzocht de effecten op werknemers van de eerste golf en de betreffende maatregelen.

Door de COVID-19 pandemie is er voor werkend Nederland veel veranderd ten opzichte van 2019. In het rapport ‘De impact van de COVID-19 crisis op werknemers’ beschrijft TNO de veranderingen in het werk na de eerste golf. De rapportage geeft een goed overzicht van de korte termijn gevolgen van de maatregelen tijdens de eerste golf.

 

Het rapport laat zien dat er veel veranderde. Ten eerste is er een groep mensen die de baan verloor en daar de gevolgen van merkt, bijvoorbeeld doordat zij financieel niet meer kunnen rondkomen. Maar ook de mensen die aan het werk bleven zagen het werk veranderen. Het vele thuiswerken is misschien wel de opvallendste verandering: 45 procent van de werknemers werkte medio 2020 thuis waarvan het merendeel volledig, terwijl dat laatste voorheen vrijwel niet gebeurde.

 

Ten aanzien van de arbeidsomstandigheden en de gezondheid is de conclusie dat de veranderingen tijdens de eerste golf over het algemeen er niet toe leidden dat deze medio 2020 veel verslechterd waren ten opzichte van eind 2019. Sommige resultaten lijken logisch: thuiswerkers gingen (nog) meer achter een beeldscherm werken, gingen meer zitten en meer herhalende bewegingen maken.

 

Andere resultaten zijn opvallender, bijvoorbeeld de conclusie dat zowel de fysieke als de psychosociale arbeidsomstandigheden van werknemers die op locatie werken (71% van de werknemers) eerder verbeterd dan verslechterd zijn. Daarbij moet worden opgemerkt dat in deze rapportage niet verder uitgesplitst is naar specifieke beroepen – zoals verpleegkundigen die werkten met COVID-19 besmette patiënten.

 

De volgende meting van het NEA-COVID-19 onderzoek – die eind oktober 2020 gestart is- zal meer zicht geven op langere termijn effecten en de effecten tijdens de tweede golf.