Grote bedrijven nemen meer arbomaatregelen

Grote bedrijven (vestigingen met 100 of meer werknemers) nemen meer maatregelen om arbeidsrisico’s tegen te gaan. Tegelijkertijd is in deze bedrijven de behoefte van werknemers aan aanvullende maatregelen groter dan in kleine bedrijven. Voor het overige verschillen kleine en grote kleine bedrijven niet veel van elkaar op arbo-gebied. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd rapport over de vergelijking van diverse Arbo-kengetallen tussen bedrijven van verschillende omvang.

Bron: WEA (TNO) 2020

Blootstelling aan arbeidsrisico’s

Ook is gekeken of er verschillen zijn in arbeidsrisico’s tussen kleine, middelgrote en grote bedrijven. Op de meeste arbeidsrisico’s verschillen deze risico’s niet substantieel naar vestigingsgrootte. Wel rapporteren werknemers uit grote bedrijven vaker hoge taakeisen en vinden zij de moeilijkheidsgraad van het werk hoger.

Gevolgen voor de gezondheid

Arbeidsrisico’s kunnen leiden tot gezondheidsklachten zoals een verminderde algemene gezondheid, burn-outklachten, (werkgerelateerd) verzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten. Sommige van deze mogelijke gevolgen komen iets vaker voor bij grote bedrijven: burn-outklachten, verzuim en beroepsziekten.

Bron: NEA (TNO|CBS) 2020

Klik hieronder om het rapport ‘Arbo-kengetallen naar vestigingsgrootte te downloaden’