Wat kun je doen tegen werkstress?

Werkstress is beroepsziekte nummer 1. Vooral werkenden in het onderwijs, de industrie en de sector gezondheid en welzijn ervaren stressklachten. Om werkstress voor de hele beroepsbevolking aan te pakken, vindt sinds 2014 de Week van de Werkstress plaats, op initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De aanpak van werkstress is een gedeelde verantwoordelijk van werkgevers en werknemers. Werkgevers kunnen weeffouten in de organisatie die stress veroorzaken oplossen. Bovendien kunnen werkgevers stressklachten leren herkennen en het onderwerp bespreekbaar maken op de werkvloer. Werknemers kunnen zorgen dat ze stressklachten bij zichzelf herkennen. Daarna kan de werknemer in gesprek met leidinggevende of collega: wat kun je zelf doen, waar heb je hulp van anderen bij nodig? En welke anderen?

Er bestaan effectieve aanpakken voor werkstress. TNO’s Werkdruk Wegwijzer helpt bij het ontdekken van de weeffouten en het in kaart brengen van oplossingen, samen met medewerkers. TNO’s Stresscoach, bijvoorbeeld in de vorm van een app, helpt bij het herkennen van stressklachten in een vroegtijdig stadium. Het combineert op een unieke manier biomarkers met zelf-rapportage om zodoende een adequatere inschatting te kunnen maken. Met de gegeven feedback kan iedereen zelf preventief aan de slag!

download hier de infographic over de week van de werkstress