Welke cijfers over arbeid en gezondheid ziet u graag in de Arbobalans 2016?

Zijn werknemers in Nederland gezonde werknemers? In welke banen is het ziekteverzuim het hoogst? Is het aantal arbeidsongevallen gedaald? Hoe zit het met beroepsziekten in Nederland?

 

De arbeidssituatie van de Nederlandse beroepsbevolking verandert voortdurend. TNO onderzoekt deze veranderingen en de gevolgen ervan voor de productiviteit, gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland. De resultaten verschijnen in de Arbobalans, die vanaf 2005 jaarlijks en vanaf 2012 om het jaar wordt uitgebracht door het ministerie van SZW.

  

Lever uw input en krijg antwoord op uw vragen

In het najaar van 2016 verschijnt er opnieuw een Arbobalans. U kunt meedenken over de vragen waarop de Arbobalans 2016 antwoord geeft. Vul de korte enquête in en laat ons in 5 minuten weten welke vragen volgens u niet mogen ontbreken.