Hoe activeer je werknemers om deel te nemen aan vitaliteit- en leefstijlprogramma's?

Dat is de vraag die TNO met partners in een publiek-private samenwerking wil onderzoeken.

 

Geïnteresseerd om mee te doen?
Kom naar de bijeenkomst op woensdag 25 april aanstaande van 13.00 tot 14.30 uur bij TNO Den Haag.

Leefstijl@Work

Leefstijl en gezondheid zijn belangrijker thema’s in de huidige samenleving waarin leefstijlgerelateerde aandoeningen, zoals Diabetes Type 2, steeds vaker voorkomen. Er is groeiend bewijs dat een gezonde leefstijl niet alleen ziektes- en aandoeningen kan voorkomen, maar zelfs kan genezen. Veel werkgevers zijn dan ook overtuigd van de baten van gezondheids- en leefstijlinterventies: deze leiden tot reductie van stress en verzuim en tot verhoging van productiviteit en de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Echter, in de praktijk blijken deze interventies onvoldoende te worden benut: slechts een enkeling doet mee aan de lunchwandeling; statafels en desk-bikes worden marginaal gebruikt en het sportschoolabonnement vindt met name aftrek bij de “gezondheidsbewuste” werknemer. Bij werkgevers roept dit meer dan eens de vraag op hoé zij werknemers kunnen activeren gebruik te maken van het aanbod aan gezondheids- en leefstijlinterventies.

Onderzoek

Er zijn vele denkbare manieren om werknemers te activeren deel te nemen aan gezondheids- en leefstijlinterventies: via de leidinggevenden, communicatie-campagnes, zelf-monitoring, nudging en/of door middel van groepsgewijze spelelementen. Er is echter onvoldoende inzicht in wát werkt en voor wíe en hoe met name de echte doelgroep van vitaliteitsaanbod kan worden aangespoord om hier gebruik van te maken. Reden voor TNO om samen in een lerend netwerk van bedrijven en interventieaanbieders publiek-privaat gefinancierd onderzoek te willen gaan doen naar deze kennisleemte.

Doe mee!

Bent u een werkgever die bovenstaande problematiek herkent en worstelt met de vraag hoe je werknemers kunt activeren om daadwerkelijk deel te nemen aan gezondheids- en leefstijlinterventies? Of bent u aanbieder van een aanpak of interventie waarvan u in de praktijk onderzocht wilt hebben óf en voor wíe dit werkt? Dan nodigen wij u graag uit voor de bijeenkomst op woensdag 25 april aanstaande van 13.00 uur tot 14.30 uur bij TNO in Den Haag om met elkaar te verkennen hoe een samenwerking op deze problematiek kan worden vormgegeven. Aanmelden kan door het sturen van een email naar carolina.gonzalezperez@tno.nl

Deelnemen aan de PPS-bijeenkomst