Leercultuur bij gemeenten

In opdracht van het A&O fonds gemeenten heeft TNO de leercultuur bij gemeenten in kaart gebracht en vergeleken met de rest van Nederland. Basis voor deze vergelijking is de Monitor Leercultuur van de SER en TNO, waarbij gebruik is gemaakt van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en CBS.

In de Monitor Leercultuur wordt onderscheid gemaakt naar het leergedrag, de ervaren urgentie en stimulerende factoren. In vergelijking met de rest van Nederland is er bij de gemeenten sprake van een relatief gunstige leercultuur: een groter aandeel van de werknemers bij gemeenten vertoont leergedrag, ervaart urgentie om te leren en bij een groter aandeel zijn stimulerende factoren voor leren en ontwikkelen in het werk aanwezig. De langjarige trend beweegt voor bijna alle indicatoren bij gemeenten in dezelfde richting als de rest van Nederland. Een trend die op enkele punten – zoals een  de deelname aan cursussen en trainingen en de leerbehoefte – licht dalend is.

Relevante downloads en pagina’s

Benieuwd naar de notitie over de leercultuur bij gemeenten, of wilt u meer lezen over de Monitor Leercultuur van de SER en TNO? Hieronder vind u enkele handige links.