Proeftuin Arbozorg Nieuwe Stijl afgerond

Na ruim twee jaar van organiseren, implementeren, experimenteren en evalueren komt de Proeftuin Arbozorg Nieuwe Stijl met het verschijnen van het evaluatierapport ten einde. In de Proeftuin Arbozorg Nieuwe Stijl hebben UNETO-VNI Verzekeringen, Richting en TNO de stap gezet om, in lijn met één van de oplossingsrichtingen uit het SER-advies, arbeidsgerelateerde zorg te verbeteren en op brancheniveau te organiseren.

ARBOZORG NIEUWE STIJL

Effectieve sectorgerichte arbeidsgerelateerde zorg, voor een betere duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de technische installatiebranche. Dat was de inzet van de proeftuin “Arbozorg Nieuwe Stijl" van UNETO-VNI Verzekeringen, Richting en TNO. Met TNO als onderzoekspartner, is in de proeftuin een innovatieve vorm van financiering en uitvoer van arbeidsgerelateerde zorg ontwikkeld en geëvalueerd.

 

GELEERDE LESSEN IN VOGELVLUCHT

Benieuwd naar onze adviezen maar weinig tijd?
1. Ketenafspraken zijn cruciaal! Een nieuwe manier van werken vraagt om vernieuwing van contractafspraken, financieringsafspraken en dataoverdracht. Het uitspreken van verwachtingen en het committeren aan gezamenlijke doelen is van essentieel belang!

2. Verandering van denken kost tijd. Duurzame inzetbaarheid wordt niet van de ene op de andere dag bereikt. Heb aandacht voor alle betrokkenen op wie de brancheaanpak van invloed is. Schat belangen in en ga opzoek naar gezamenlijke doelen. Stel alle betrokkenen regelmatig op de hoogte van de voortgang en sta open voor hun ideeën!

3. Kwaliteit en kwantiteit moeten hand in hand gaan. Een proeftuin biedt een kans om werkwijzen en dienstverlening te vernieuwen. Dit vraagt in het begin een investering: oude routines moeten worden doorbroken en nieuwe manieren van werken moeten worden eigen gemaakt. Aandacht voor uitbreiding van het klantenbestand mag niet ten koste gaan van de ontwikkeling van kwalitatief goede dienstverlening.

ALLE INFORMATIE OP EEN RIJ?

  • Bekijk de brochure ‘Proeftuin Arbozorg Nieuwe Stijl’
  • Lees het evaluatierapport  Proeftuin Arbozorg Nieuwe Stijl. Evaluatie van arbeidsgerelateerde zorg in de installatiebranche- en technische detailhandel.

MEER WETEN?

Meer weten over het collectieve aanbod van UNETO-VNI Verzekeringen en Richting als aanbieder van arbeidsgerelateerde zorg?

Zie ook:

Richting

UNETO-VNI

Meer weten over het onderzoek of over de manier waarop TNO u kan ondersteunen? Neem contact met ons op.