Ruim 2 miljard euro verzuimkosten als gevolg van psychosociale arbeidsbelasting

Nieuwsuur besteedt donderdagavond 30 oktober 2014 in haar uitzending aandacht aan werkstress. Nog te publiceren onderzoek van TNO schat de totale kosten voor werkgevers in 2012 als gevolg van psychosociale arbeidsbelasting (zoals werkstress, agressie, pesten) op 2,2 miljard euro. Dit zijn slechts de loonkosten. Maatschappelijke kosten zoals die van ziektebehandeling, uitkeringen, etc. zijn hier niet bij opgeteld. Voor het onderzoek is de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en CBS gecombineerd met looninformatie van werknemers.

De Arbobalans en een aparte publicatie over verzuimkosten, waarin deze cijfers aandacht krijgen, worden eind november gepubliceerd. Daarin staan dan ook de cijfers uitgesplitst per bedrijfstak. Andere cijfers die in de uitzending van Nieuwsuur aan bod komen, zijn te vinden in de factsheet PSA.