TNO Technostress Webinar

Tegenwoordig stelt de technologie paradox ons enerzijds in staat onafhankelijk van tijd en plaats te werken, maar staat anderzijds de werk-privé balans onder druk.

Om die reden doet TNO – in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – onderzoek naar het intrigerende fenomeen “technostress".

 

Wij hebben de verkennende fase (literatuuronderzoek en focusgroepen) inmiddels succesvol afgerond en nu gaat het volgende ‘avontuur’ beginnen, namelijk een webinar!

 

Op woensdag 21 juni (19.00-21.00 uur) gaat TNO met verschillende experts in gesprek over technostress en dit gesprek zullen we live streamen. Ook is er de mogelijkheid voor iedereen die kijkt om mee te doen aan de discussie, bijvoorbeeld via twitter (@monitorarbeid).

 

Aan de hand van deze Webinar willen we de resultaten van de verkennende fase bediscussiëren in een rondetafelgesprek en eventuele implicaties voor beleid boven tafel krijgen. Via deze weg willen we zoveel mogelijk impact creëren en zoveel mogelijk mensen aan het denken zetten.

 

We zullen hieronder een korte introductie geven van de verschillende experts die bij ons aan tafel aan zullen schuiven.

Daantje Derks

Dr. Daantje Derks is Universitair docent Arbeid en Organisatie Psychologie aan de Erasmus University Rotterdam. Zij is voornamelijk geïnteresseerd in het gebruik van smartphones wanneer men niet aan het werk is, het beheren van grenzen, werk-privé conflicten en welzijn. Hiernaast is ze geïnteresseerd in positieve organisatiefenomenen, zoals bevlogenheid in het werk en job crafting. Het werk van dr. Daantje Derks is gepubliceerd in: Journal of Occupational Health Psychology, Computers in Human Behavior, Journal of Occupational and Organizational Psychology and Journal of Vocational Behavior.

Wouter van Noort

Wouter van Noort (1985) is journalist. Hij schijft in NRC Handelsblad over technologie en economie en werkte eerder bij Elsevier en de NOS. Hij publiceerde in april 2017 het boek Is daar iemand? Hoe de smartphone ons leven beheerst (uitgeverij Thomas Rap). Hij is daarnaast gastdocent en gastspreker bij onder meer de Universiteit Leiden en De Wereld Draait Door, en woonde tweemaal het World Economic Forum in Davos bij.

Helen Pluut

Dr. Helen Pluut is sinds september 2016 verbonden aan de afdeling Bedrijfswetenschappen als universitair docent. Voordat zij naar Leiden Universiteit kwam, werkte ze een jaar aan de National University of Singapore. Begin 2016 verdedigde zij haar proefschrift aan Tilburg University. In haar promotieonderzoek richtte zij zich op conflicten die ontstaan tussen de verschillende levensrollen en levensdomeinen die mensen aannemen. Ze behaalde haar bachelor Organisatiewetenschappen aan Tilburg University en rondde hier tevens de onderzoeksmasteropleiding Sociale en Gedragswetenschappen af.

 

Dr. Pluut houdt zich bezig met verscheidene vraagstukken op het gebied van de arbeidspsychologie, zoals werkattitudes, emoties, (eu)stress, motivatie, ‘organizational citizenship behaviors’, balans tussen werk en privé, en groepsdynamiek. Haar werk is gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften als European Journal of Work and Organizational Psychology en Organizational Behavior and Human Decision Processes. Haar huidige projecten richten zich met name op hoe aspecten van het werk het familieleven van medewerkers beïnvloeden en in hoeverre sociale steun medewerkers kan helpen werk-familiebalans te vinden.

Michelle van Laethem

Dr. Michelle Van Laethem is sinds 2016 werkzaam als universitair docent bij de programmagroep Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Universiteit van Amsterdam. In haar promotieonderzoek focuste Dr. Van Laethem op de wederkerige relaties tussen werkstress en slaap. Ook onderzocht ze piekeren als onderliggend mechanisme in deze wederkerige relatie. In januari dit jaar verdedigde ze haar proefschrift aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Haar masterdiploma behaalde Dr. Van Laethem in 2011 aan de Universiteit van Maastricht.

 

Dr. Van Laethem verricht momenteel verschillende onderzoeken aan de Universiteit van Amsterdam en richt zich hierbij vooral op onderwerpen zoals werkstress(oren), slaap en herstel, gezond gedrag, werkprestatie, en ‘workplace telepressure’. Hierbij werkt Dr. Van Laethem samen met internationale experts zoals Prof. Göran Kecklund van het Stress Research Institute in Zweden en Dr. Larissa Barber van de Northern Illinois University in de VS. Haar onderzoek is gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften zoals Sleep Medicine, Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, en Stress & Health.

 

Noortje Wiezer

Noortje Wiezer studeerde Arbeids- en organisatie sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1999 promoveerde zij aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam op het thema ‘leiderschapsstijlen in organisaties en de gevolgen daarvan voor productiviteit en stress’.  Sinds 1998 werkt zij als (senior) onderzoeker bij TNO.

 

Noortje is expert op het terrein van mentale gezondheid van werknemers, psychosociale arbeidsrisico’s,  bevlogenheid, duurzame inzetbaarheid en flexibilisering.  Zij doet onderzoek naar factoren die mentale gezondheid van werknemers beïnvloeden en naar mogelijkheden om de mentale gezondheid van werknemers te versterken, beiden zowel op het niveau van de organisatie van het werk als op individueel niveau. Samen met partners heeft zij hiertoe meerdere interventies ontwikkeld en geïmplementeerd, waarbij innovatieve technologieën (zoals serious gaming) gebruikt zijn. Zij heeft onder andere onderzoek gedaan naar de psychosociale arbeidsomstandigheden van flexwerkers. 

 

Noortje heeft projecten gedaan voor de nationale overheid, branche organisaties, sociale partners, bedrijven en instellingen, de Europese commissie, de European Foundation of Working and Living Conditions en de European Agency. Zij is namens Nederland lid van de scientific steering committee van het Perosh Netwerk (een Europees netwerk van onderzoeksinstituten voor veiligheid en gezondheid op het werk).

 

Zij heeft een ruime ervaring in zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Zij is op dit moment trekker van het kennisontwikkelingsprogramma Mentale Gezondheid dat TNO in nauwe samenwerking met SZW uitvoert.

Sander van Leeuwen

Sander studeerde psychologie in Leiden, waar hij eind 2009 afstudeerde als sociaal en organisatiepsycholoog. In 2011 begon hij als Rijkstrainee bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daar werkte hij mee aan verschillende thema´s waaronder het thema Duurzame Inzetbaarheid. In 2013 ging hij als programmasecretaris aan de slag bij dit programma. Inmiddels is hij waarnemend programmaleider. Het programma richt zich op het agenderen van Duurzame Inzetbaarheid bij werkgevers en werknemers en hen faciliteren bij het gesprek en het nemen van maatregelen. Onderdeel hiervan is de campagne over Werkstress die SZW de afgelopen jaren voerde en waar Sander verantwoordelijk voor was.

 

 

Via deze knop ga je direct naar de webinar