TNO publiceert geen cijfers van de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 2018

TNO heeft besloten dit jaar geen cijfers van de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) te publiceren. De WEA is een tweejaarlijks onderzoek in Nederland naar het arbeidsbeleid van Nederlandse bedrijven en instellingen. TNO voert de WEA uit in overleg met het Ministerie van SZW. De resultaten van de WEA dienen als input voor sociale partners, beleidsmakers en wetenschappers.

 

In 2019 zouden de resultaten van de WEA 2018 meting worden gepubliceerd. Helaas is na afloop van de dataverzameling gebleken dat de steekproeftrekking voor de WEA 2018 niet correct heeft plaatsgevonden waardoor sprake is van systematische vertekening in de selectie van organisaties. Tegelijkertijd constateert TNO een aantal onwaarschijnlijk grote trendbreuken in de resultaten van de 2018 meting. Het is niet uit te sluiten dat deze twee zaken met elkaar in verband staan. Aangezien de betrouwbaarheid van het onderzoek in het geding is, heeft TNO daarom besloten de WEA 2018 niet uit te brengen.

 

TNO is met alle betrokkenen in overleg en probeert en is voornemens om dit jaar nog een nieuwe WEA uit te laten voeren zodat belanghebbenden zo snel mogelijk weer kunnen beschikken over betrouwbare en actuele cijfers over het arbeidsbeleid van Nederlandse bedrijven en instellingen.