Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden

Op deze pagina vindt u meer informatie over de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, zo kunt u hier nog veel meer lezen over de onderwerpen, dataverzameling en disseminatie van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA).

Hieronder vertellen we u kort wie er meedoen aan de NEA, komen kort de onderwerpen van de NEA vragenlijst aan bod en beschrijven we waar de NEA data zoal voor gebruikt wordt.

Onderaan de pagina kunt u gemakkelijk terugkeren naar de NEA overzichtspagina.

Wie doen er mee aan de NEA?

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) wordt sinds 2003 uitgevoerd. De doelpopulatie van de NEA zijn werknemers die in Nederland wonen en werken en tussen de 15 en 65 jaar (2003-2013) of tussen de 15 en 75 jaar (vanaf 2014) zijn.

In de periode 2003-2013 deden jaarlijks gemiddeld ruim 23.000 werknemers mee. Vanaf 2014 is de steekproef vergroot van 80.000 naar 140.000 werknemers. In 2018 vulden bijna 63.000 werknemers de NEA daadwerkelijk in, in 2019 en 2020 waren dit ongeveer 58.000 werknemers. De verzamelde gegevens worden door weging representatief gemaakt voor de populatie. Daardoor is het mogelijk om op basis van de NEA valide uitspraken te doen over alle werknemers van Nederland.

Sinds 2018 worden er geen papieren vragenlijsten meer gebruikt. Een overzicht van de vragen kunt u vinden in het methodologie rapport of de eerdere vragenlijsten, een overzicht van de onderwerpen staat verderop op deze pagina.

De vragen in de NEA

De vragenlijst van de NEA omvat de volgende thema’s:

 • werktijden, overwerk, thuis-, tele- en nachtwerk.
 • werkdruk, emotionele en fysieke werkbelasting
 • lawaai, gevaarlijk en vuil werk
 • agressie, pesten en discriminatie
 • gezondheid, chronische ziekten, burn-outklachten
 • verzuim, beroepsziekten en arbeidsongevallen
 • arbo-maatregelen
 • functioneren en inzetbaarheid
 • opleiding en ontwikkeling
 • arbeidsvoorwaarden
 • relatie tussen werk en thuis
 • beroep en bedrijf
 • gebruik van technologie tijdens het werk

(niet alle onderwerpen komen elk jaar aan bod)

Wat doen we zoal met de NEA?

In de NEA Benchmarktool kunt zelf de meest recente NEA-resultaten bekijken en vergelijken. Bijvoorbeeld voor verschillende beroepsgroepen. De NEA benchmarktool geeft ook inzicht in trends in de NEA resultaten. Ook wordt er sinds 2016 ieder jaar een NEA factsheet gemaakt waarin een aantal interessante thema’s uit de NEA worden gevisualiseerd. In de NEA brochures en de interactieve visualisaties staan resultaten over specifieke thema’s uit de NEA beschreven. Ook is een overzichtstabel te downloaden met resultaten van alle aspecten die in de NEA zijn gemeten, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en sector. Een selectie van NEA-resultaten is ondergebracht op CBS-Statline.

TNO voert verdiepingsstudies uit op de NEA. Dit levert diverse publicaties op, waaronder rapporten, (hoofdstukken in) boeken, artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en internationale nieuwsberichten. De NEA data worden – onder voorwaarden – aan derden beschikbaar gesteld via het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS. Hierbij bestaat de mogelijkheid om de NEA gegevens te koppelen aan databronnen uit het Sociaal Statistisch Bestand van het CBS. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het CBS.

Wilt u een specifieke verdiepingsstudie uit laten voeren, bijvoorbeeld over de arbeidssituatie in uw sector, ga dan naar onze Onderzoek op Maat pagina.

Terug naar overzicht

Klik hier om weer terug te gaan naar de NEA overzichtspagina