STREAM: Langer gezond en productief doorwerken

Om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen, is het van belang dat meer ouderen langer doorwerken. In STREAM, de Study on Transitions in Employment, Ability and Motivation, gaan we na onder welke omstandigheden 45-plussers met behoud van een goede productiviteit en een goede gezondheid (langer) in betaald werk kunnen blijven participeren. TNO werkt binnen STREAM samen met diverse (inter)nationale universiteiten en kennisinstituten.

 

Vragenlijst

De vragenlijst van STREAM omvat onder meer de volgende thema’s:

  • Gezondheid
  • Werkkenmerken
  • Kennis en vaardigheden
  • Sociale factoren
  • Financiële factoren
  • Werkvermogen
  • Motivatie
  • Gelegenheid om te werken
  • Productiviteit
  • Transities in arbeid

Dataverzameling

STREAM is een longitudinaal onderzoek onder personen van 45 jaar of ouder. Tussen 2010 en 2017 hebben de deelnemers zeven maal een online vragenlijst ingevuld. Aan de eerste meting in 2010 deden ruim 12.000 werknemers mee, 1.000 zelfstandigen en 2.000 niet-werkenden. Aan de zevende meting in 2017 deed 57% van de oorspronkelijke deelnemers mee. In totaal heeft 41% aan alle metingen meegedaan.

 

Meer informatie over STREAM is te vinden in ons methodologisch rapport (zie downloads). De publicatielijst geeft een overzicht van alle studies die met STREAM zijn uitgevoerd. 

For English click here