Werkgevers Enquête Arbeid

De vragen in de WEA

De vragenlijst van de WEA omvat de volgende thema’s:

  • Organisatiekenmerken (rechtsvorm, jaar oprichting)
  • Arbeidsomstandigheden
  • Arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsrelaties
  • Sociale zekerheid
  • Bedrijfsbeleid (innovatie, hiërarchie, flexibilisering, ICT-beleid)
  • Personeel (arbeidsmarktbeleid, sociaal ondernemerschap, duurzame inzetbaarheid)
  • Kenmerken en opbouw personele bestand
  • Bedrijfsresultaat (productiviteit, omzet en winst)
  • Ziekteverzuim

Wie doen er mee aan de WEA?

De populatie voor de WEA bestaat uit alle Nederlandse vestigingen van profit en non-profit bedrijven en instellingen met ten minste twee werkzame personen. De WEA bevat daarmee geen ZZP’ers (zie daarvoor de ZEA). Gemiddeld worden 24.000 vestingen benaderd, waarvan c.a. 5.000 daadwerkelijk deelnemen aan het onderzoek. De enquête wordt doorgaans ingevuld door de directeur (midden- en klein bedrijf) of de manager HRM/P&O (midden- en grootbedrijf).

TNO maakt de verzamelde gegevens door weging representatief voor de populatie. Hierdoor is het mogelijk om op basis van de WEA valide uitspraken te doen over alle Nederlandse vestigingen van bedrijven en instellingen.

Wat doen we zoal met de WEA?

De cijfers uit de WEA zijn te vinden in de WEA-Benchmarktool. Met deze tool kunt u zelf de cijfers verkennen en vergelijken naar vestigingsgrootte, profit of non-profit en sector. Kies een onderwerp in het menu en bekijk de cijfers.

TNO voert daarnaast verdiepingsstudies uit op basis van de WEA, resulterend in rapporten, publicaties en (hoofdstukken) in boeken, te vinden in onze publicaties. Een voorbeeld is een onderzoek naar sociale innovatie en bedrijfsprestaties. Benieuwd op welke manieren TNO úw beleidsvragen over arbeidsbeleid en bedrijfsprestaties kan beantwoorden? Lees verder over deze mogelijkheden voor Onderzoek op Maat.

De WEA-gegevensbestanden worden onder voorbehoud ten behoeve van niet-commerciële onderzoeksdoeleinden beschikbaar gesteld aan derden. Hierbij gelden enkele voorwaarden, vooral rond de privacy van de deelnemende bedrijven en instellingen.

Terug naar overzicht

Klik hier om weer terug te gaan naar de WEA overzichtspagina