Zelfstandigen Enquête Arbeid

De onderwerpen in de ZEA

In de ZEA worden verschillende onderwerpen bevraagd, waarbij de focus ligt op arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid. Voorbeelden van specifieke onderwerpen zijn: redenen waarom mensen zelfstandig ondernemer worden, werkzame uren en werktijden, aantal opdrachtgevers, pensioen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, gezondheid, arbeidsongevallen, functioneren, opleiding en tevredenheid. Hiermee wordt antwoord gegeven op vragen zoals: welk deel van de zelfstandig ondernemers heeft last van burn-out klachten? Wat is het ziekteverzuimpercentage van zelfstandigen? Sparen ze voor hun pensioen? Hebben ze voorzieningen voor het geval ze arbeidsongeschikt raken? En waarom heeft een grote groep geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Bij die vragen wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende typen zelfstandig ondernemers (bijvoorbeeld met en zonder personeel, geslacht, leeftijd en sector).

Wie doen er mee aan de ZEA?

In 2019 is de Zelfstandigen Enquête Arbeid voor de vierde keer afgenomen. Meer dan vijfeneenhalfduizend zelfstandig ondernemers hebben de enquête ingevuld. De bruikbare respons was 27,2%.

Wat doen we zoal met de ZEA?

De resultaten van de ZEA 2019 zijn als tabel opgenomen in het methodologisch rapport, waarin ook de onderzoeksopzet wordt beschreven. Een aantal onderwerpen wordt uitgelicht in een factsheet. Deze factsheet geeft een globale indruk van de informatie die met de ZEA is verzameld. Zowel het methodologisch rapport als de factsheet staan bij het download overzicht onderaan deze pagina.

Komende periode worden aanvullende analyses uitgevoerd om meer inzicht te geven in bepaalde onderwerpen of bepaalde groepen.

Terug naar overzicht

Klik hier om weer terug te gaan naar de ZEA overzichtspagina