Onderzoek op maat

U heeft een specifieke vraag. U wilt bijvoorbeeld weten hoe werkend Nederland verandert, hoe uw sector het doet ten opzichte van andere, of wat de kosten en baten zijn van een voorgenomen beleidsbeslissing. Deze vragen kunnen wij op verschillende manieren beantwoorden. Hieronder kunt u zien welke mogelijke opties er zijn voor onderzoek op maat.

onderzoek op maat foto
Benchmark
Hoe doen wij het ten opzichte van anderen?
Trendanalyse
Zijn er verschillen in de tijd?
Risicoanalyse
Welke groepen lopen er risico?
Subgroepanalyse
Wat zijn kenmerken van een specifieke doelgroep?
Effectonderzoek
Wat zijn oorzaken en gevolgen?
Beleidsevaluatie
Hoe is beleid geïmplementeerd?
Impact assesment
Effectbeoordelingen van gezondheidsbeleid, kosten en baten van (beleids)beslissingen.
Toolontwikkeling
Ontwikkeling van een rekenmodel om beslissingen te funderen.

Aan de slag!

Heeft u interesse en bent u benieuwd of wij aan de slag kunnen met uw vraag? Neem dan meteen contact met ons op via ons contactformulier!