Over Monitoring van Arbeid

Onze expertise

Op basis van nieuwe dataverzameling en koppeling van databronnen brengt TNO met het programma Monitoring van Arbeid de trends in arbeid in kaart. Zo faciliteren we overheden, sociale partners, brancheorganisaties, sociale zekerheidsinstellingen en bedrijven in de formulering van nieuw beleid.

Binnen het programma Monitoring van Arbeid doen wij toegepast onderzoek en adviseren over arbeid, gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers voor beleid en organisaties. Dit doen wij vanuit verschillende disciplines.

In onze projecten verbinden we techniek, mens en organisatie. Want technologische ontwikkelingen worden door innovatieve organisaties en hun medewerkers omgezet in blijvende veranderingen, oftewel ‘innovaties die werken’.

over ons afbeelding

Het Innovatiegebied Arbeid brengt technologische en sociale innovatie samen. Zie hieronder met welke onderwerpen we ons bezig houden.

Innovaties voor gezond en veilig werken
Zet in op preventie en verlaging van de werkgerelateerde ziektelast bij werknemers en bevordert gezond en veilig werk.
Duurzame inzetbaarheid
Richt zich op het versterken en verbeteren van de duurzame inzet en inzetbaarheid van de beroepsbevolking door het versterken van de vitaliteit, kwalificaties, mobiliteit en de werkomgeving.
Innovatie en arbeidsproductiviteit
Heeft tot doel de innovatiekracht te versterken en de arbeidsproductiviteit te verhogen. Dat gebeurt door het beter benutten van menselijk kapitaal en sociale innovatie.
Onderzoek op maat

Onderzoek op maat

Het onderzoek en advies van TNO richt zich op werkenden, hun omstandigheden, hun betrokkenheid en de organisatie van het werk. Praktische toepasbaarheid staat centraal, waarbij we ons baseren op een wetenschappelijk kennisfundament. Interesse gewekt? Start een project!

Contact

Heeft u nog vragen?

Of wilt u meer weten over wat we voor u kunnen beteken? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier!