Agressie op het werk

Agressie op de werkvloer vormt een serieuze bedreiging voor werknemers in Nederland. In 2014 waren 1,6 miljoen werknemers slachtoffer van agressie door mensen van buiten de organisatie (‘externe agressie’; bijv. door klanten, patiënten, leerlingen, passagiers1). Agressie door collega’s en leidinggevenden (‘interne agressie’) komt minder vaak voor dan agressie door externen. Toch worden jaarlijks nog altijd ruim 1,1 miljoen werknemers slacht-offer van agressie door collega’s of leidinggevenden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vier verschillende vormen van agressie: onge-wenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld en pesten.