Duurzame Inzetbaarheid in Perspectief

2014

Inzichten en oplossingen op sector, organisatie en individueel niveau

De duurzame inzetbaarheid (DI) van werknemers is een veelzijdig onderwerp wat vele beleidsmakers, onderzoekers en (HR-)managers bezighoudt. Hoe vergaat het de Nederlandse werknemers op de arbeidsmarkt van nu? Welke acties zijn nodig voor de toekomst? Deze bundel Duurzame Inzetbaarheid in Perspectief bevat een bloemlezing van resultaten en inzichten uit een variëteit aan TNO-projecten. Het baseert zich op de meeste recente data en nieuw ontwikkelde interventies. In elf bijdrages aangevuld met prikkelende columns van TNO-onderzoekers biedt deze TNO-bundel een rijk overzicht van perspectieven en praktische toepassingen.

Inhoudsopgave

 

HOOFDSTUK 1Voorwoord

 

HOOFDSTUK 2 DI vanuit theoretisch perspectief: De kwetsbaarheid van inzetbaarheid (PDF)

TNO-toepassingen in dit hoofdstuk:

 • STAYMOBIL: Kwalificatieveroudering bestrijden (PDF)

 

HOOFDSTUK 3DI vanuit vergelijkend perspectief: Profielen van duurzame inzetbaarheidsverschillen tussen risicogroepen, sectoren en landen (PDF)

 TNO-toepassingen in dit hoofdstuk:

 • DI-Sectorprofielen (PDF)

 

HOOFDSTUK 4DI vanuit regionaal perspectief: Duurzame inzetbaarheid van boven (PDF)

TNO-toepassingen in dit hoofdstuk:

 • DI-Regioprofielen (PDF)
 • NEA Regio-visualisatie (WEB) (PDF)

 

HOOFDSTUK 5  – DI vanuit maatschappelijk perspectief: Werkgeversmotivatie voor duurzame inclusiviteit (PDF)

 TNO-toepassingen in dit hoofdstuk:

 • PSO: Prestatieladder Sociaal Ondernemen (WEB)(PDF)
 • SW-Regulier gemengde teams (WEB) (PDF)

 

HOOFDSTUK 6DI vanuit diagnostisch perspectief: Praktische meetinstrumenten binnen een nationaal inzetbaarheidsplan (PDF)

 TNO-toepassingen in dit hoofdstuk:

 • NIP: Nationaal Inzetbaarheidsplan (WEB)
 • DIX: Duurzame Inzetbaarheids Index (WEB)
 • ALERT: Age & Load Expert Tool (WEB) (PDF)
 • Job Crafting: Mooi Werk Tool (WEB) (PDF)

 

HOOFDSTUK 7DI vanuit leidinggevende perspectief: Deskundig leiding geven aan inzetbaarheid en bevlogenheid (PDF)

TNO-toepassingen in dit hoofdstuk:

 • Deskundigheidsprofiel Leidinggevende (WEB)
 • Engagementgame (WEB) (PDF)

 

HOOFDSTUK 8 – DI vanuit arbeidsvoorwaarden perspectief: Hoe draagt maatwerk bij aan duurzaam organisatiefunctioneren? (PDF)

 TNO-toepassingen in dit hoofdstuk:

 • Job Crafting: Ambtenaren sleutelen aan een baan op maat (PDF)
 • Job Engineering: Baantechnieken voor een arbeidsmarkt op maat (WEB)

 

HOOFDSTUK 9DI vanuit het perspectief van de oudere werknemer: Wat maakt dat er langer wordt doorgewerkt? (PDF)

TNO-toepassingen in dit hoofdstuk:

 • Interventieprogramma: Je Gezondheid in de Steigers (PDF)
 • Interventieprogramma: Gezond ouder worden in de ploegendienst (PDF)
 • Interactieve visualisatie: NEA Benchmarktool  (WEB)
 • Interactieve visualisatie: WEA Benchmarktool  (WEB)
 • Interactieve visualisatie: Leeftijdsverschillen in DI (WEB)

 

HOOFDSTUK 10DI vanuit flex-perspectief: Ontwikkel(loop)banen voor uitzendkrachten (PDF)

TNO-toepassingen in dit hoofdstuk

 • Flexbarometer: Alle cijfers over flexwerk en flexwerkers (WEB) (PDF)

 

HOOFDSTUK 11DI vanuit het perspectief van lager/middelbaar opgeleiden: Het bevorderen van de zelfbekwaamheid (PDF)

TNO-toepassingen in dit hoofdstuk

 • VNS: Vakman Nieuwe Stijl (WEB) (PDF)

 

HOOFDSTUK 12DI vanuit het perspectief van zware beroepen: Wat is nu eigenlijk écht zwaar werk? (PDF)

TNO-toepassingen in dit hoofdstuk

 • Innovatie van onderop: Gezond en plezierig werken in het MBO (PDF)
 • Goede Praktijken: Hulpmiddelen bij zwaar fysiek werk (WEB) (PDF)
 • Beoordeling Fysieke Belasting (WEB)

 

COLUMNS

 • Jos Sanders: ‘Duurzame Inzetbaarheid is jezelf goed (laten) gebruiken’ (PDF)
 • Wouter van Ginkel: ‘DI: Als het niet aan de orde komt, komt het niet aan de orde’ (PDF)
 • Luc Dorenbosch: ‘De functie van functietitels’ (PDF)
 • Roland Blonk: ‘De toekomst van de re-integratie’ (PDF)
 • Roos Schelvis: ‘Ik houd van je, ik houd niet van je’ (PDF)

Duurzame Inzetbaarheid in Perspectief