Factsheet CODI

Duurzame inzetbaarheid en langer doorwerken start vanaf de eerste baan. Om die reden heeft TNO een grootschalig vragenlijstonderzoek opgezet waarbij mensen vanaf 15 jaar over een langere periode zullen worden gevolgd. Het doel is om te onderzoeken onder welke omstandigheden personen duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Denk hierbij aan onderzoek naar de invloed van scholing en werkomstandigheden (werkdruk, fysieke belasting etc.) op duurzame inzetbaarheid.

 

In deze factsheet zetten we een aantal eigenschappen en bevindingen uit CODI op een rij.

download hier de Factsheet over CODI