Factsheet PSA

Psychosociale arbeidsbelasting, kortweg PSA, kan verschillende oorzaken hebben. Deze factsheet maakt inzichtelijk dat werkdruk, agressie en geweld, en ongewenste omgangsvormen belangrijke factoren zijn die bijdragen aan PSA. Op basis van cijfers uit de NEA en WEA laten we niet alleen de gevolgen zien maar geven we ook aan in welke richting u kunt denken om de juiste maatregelen te nemen.