Kosten van Arbeidsongeschiktheid en Zorg

Gezondheidsproblemen door werk kosten werkgevers en maatschappij naar schatting 7,5 miljard euro

Werk kan veel voldoening geven, maar veroorzaakt helaas soms ook gezondheidsproblemen. Dit leidt niet alleen tot persoonlijk leed, maar ook tot kosten voor werkgevers en de maatschappij. Werkgevers dragen vooral de kosten van verzuim of verminderde productiviteit door ziekte. Deze kosten zijn eerder door TNO geschat op 5 miljard euro. De maatschappij draagt grotendeels de kosten van arbeidsongeschiktheid en gezondheidszorg.

 

In samenwerking met het UWV en RIVM is nu ook geschat dat 22% van de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van werkgerelateerde gezondheidsproblemen. Dit komt neer op 138.000 arbeidsongeschikten én een jaarlijkse kostenpost van 2 miljard euro. De jaarlijkse kosten van gezondheidszorg als gevolg van werkgerelateerde gezondheidsproblemen worden geschat op 0,5-1,5 miljard euro.

 

Psychosociale arbeidsbelasting, zoals een te hoge werkdruk, blijkt de belangrijkste achterliggende oorzaak. Investeren in de preventie en aanpak van werkgerelateerde gezondheidsproblemen kan dus zeer de moeite waard zijn.

Download hier de publicatie